Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 21, 1703 Sijnde deselve met het vernieuwen van hare logie op Calcatta sterck besig file 2524, folio 288
July 21, 1703 Bij de France was aldaar maar een schip uyt Europa aangeweest file 2524, folio 288
July 21, 1703 En eyndelijck door de Deenen het scheepje Dansburg met vragtgoederen na Madraspatnam gesonden file 2524, folio 288
July 21, 1703 Lading van de fluyt de Handboog file 2524, folio 288-290
July 21, 1703 Verschijninge van ’t Engels schip Rapier galey uyt Engeland file 2524, folio 290
July 22, 1703 Van Bantam een brievje van den gesaghebber en raad ontfangen file 2524, folio 290
July 22, 1703 Soo mede een van de overheden van de fluyt Overnes uyt de Straat Sunda komende uyt ’t vaderland file 2524, folio 290
July 22, 1703 Principalen inhoud van dien file 2524, folio 290
July 22, 1703 Verschijninge van de gemelte fluyt Overnes hier ter rheede file 2524, folio 290
July 22, 1703 Met de nevens gespecificieerde manschap file 2524, folio 290
July 22, 1703 Ende papieren file 2524, folio 291
July 22, 1703 Meldende de Caabse advysen het vertreck van 15 retourscheepen onder de vlagge van den commandeur Jacob Broegh op 22e april na ’t vaderland file 2524, folio 291
July 22, 1703 Mitsgaders wat scheepen aldaar successive uyt het patria waren gearriveert file 2524, folio 291
July 22, 1703 Verderen inhout van die missive file 2524, folio 291
July 22, 1703 De lading van gemelte fluyt Overnes bedraagt f. 93401:4:- file 2524, folio 291
July 22, 1703 Het Engels schip Marburry uyt Engeland te deser rheede file 2524, folio 291
July 22, 1703 ’t Schip Sirjansland van Persia over Souratta, Mallabaar en Ceylon te deser rheede file 2524, folio 291
July 22, 1703 Met de nevenstaande papieren file 2524, folio 292
July 22, 1703 Tot Souratta was men genoodsaakt geweest twee geschenken te doen, soo tot largatie van de g’arresteerde goederen en dienaren, als om terugge te houden seekere hoffordere tot het verhoogen van den tholl file 2524, folio 292
July 22, 1703 ’t Freguat de Schellag en ’t smalschip Amsterdam waren buyten de bhay van Bombahia na alle apparentie verongeluckt file 2524, folio 292