Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Holland. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 1, 1661 Besneden Hollander file 2461, folio 437
March 14, 1681 Translaat [van den eysch door gemelte padres tot de reyse naer Hollandt] file 2488, folio 338-340
March 5, 1687 ’t Cargasoen met de fluyt het Mastbosch uyt Holland becomen file 2502, folio 149-150
July 26, 1687 Brieven van Holland en Caap de Goede Hoop file 2502, folio 537
Aug. 10, 1688 Arrivement van de fluyt Borsenburg uyt Holland over Cabo de Goede Hoop voor Amsterdam met 95 coppen file 2503, folio 342
Sept. 22, 1689 ’t Schip de Leck over Mallabaar en Ceylon naar Holland file 2505, folio 691
Jan. 28, 1690 ’t Jagt Schoondijck uyt Holland voor reeckening der Camer Zeelant met 215 coppen file 2506, folio 33
April 7, 1690 De chialoup ’t Casteel Batavia naer de Straat Sunda met een briefje[281] aen de opperhoofden van ’t schip de Ridderschap van Holland file 2506, folio 148
May 4, 1702 Zijnde Coning William nog in Holland en den gewesen Konink Jacobus in Vrankrijk overleden file 2522, folio 271
Jan. 22, 1776 Verscheide scheepen passeeren de Straat, ‘de van Chiena komende en naar Europa gaande Deensche schepen Friedenburgslot, de Prins Fredrik, de Zweedsche scheepen Terra Novo en Storholmslot, ’t Fransch schip La Modesta, en de Hollandsche compagnieschepen de Indiaan en de Jonge Hugo’ file 2603, folio 5
July 6, 1790 Arrive van de Engelsche koningsbrik The Supply van New Sount Walles in Nieuw Holland file 2611, folio 86
Aug. 14, 1790 Vertrek van de Engelsche bark The Supply naar Nieuw Holland file 2611, folio 120
Aug. 30, 1790 Arrive van een Americaansch schip The Massachuseth van Boston in Nieuw Holland file 2611, folio 129
Sept. 20, 1790 De particuliere bark de Jonge Horning vertrekt naar Nieuw Holland file 2611, folio 138
Sept. 26, 1791 Arrive van een particuliere bark de Jonge Stormung van Nieuw Holland file 2612, folio 90
March 4, 1792 Twee Engelse particuliere scheepen The Hasteys en The Albema van Nieuw Holland gearriveerd file 2613, folio 19
April 29, 1792 De Engelsche scheepen The Quin en The Admiral Barrington van Nieuw Holland gearriveerd file 2613, folio 39
July 7, 1792 Het Engelsch schip The Pitt arriveerd van Nieuw Holland file 2613, folio 62
Feb. 11, 1794 Het Engelsch koningschip Brittanje van Nieuw Holland gearriveerd file 2614, folio 24
March 25, 1794 Het Engelsch koningschip Brittanje naar Nieuw Holland en het Genueesch schip La Citade de Genoa naar Cabo de Goede Hoop vertrokken file 2614, folio 53