Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is France. We found 45 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 25, 1687 Consideratiën over ’t beantwoorden der te doene canonschoten van de verwagt werdende France coningsschepen file 2502, folio 634
Aug. 26, 1687 Arrivement van ’t France coningsschip de L’Oiseau file 2502, folio 636
Aug. 29, 1687 Translaat france cartebelletie door den capitain Du Quesne aan den Edelen Joannes Leeuwenzon geschreven file 2502, folio 640-641
Aug. 29, 1687 Mits ter nog 3 France schepen tot Bantam aangekomen zijn file 2502, folio 654
Sept. 7, 1687 Vertrek der France coning schepen Le Galjard, La Loire en L’Oiseaux, Le Dromedaire naar Siam file 2502, folio 672
Sept. 9, 1687 Arrivement van ’t 5e France coningschepen La Normandie ter rhede Bantam file 2502, folio 677
Sept. 9, 1687 Translaat Frans briefje door den capitain op het France schip Le Normandie aan den Edelen Joannes Leeuwenzon file 2502, folio 677
Feb. 14, 1693 Perticuliere tijdinge van de bevogte victorie door den Engelse en Hollandse vloten tegens de France in Europa file 2510, folio 161-162
Aug. 4, 1693 Om de carguasoenen voor en van die plaatsen over te voeren en met eenen de France alle mogelijke afbreuke te doen file 2511, folio 643
June 4, 1694 Dog toegestaan het aannemen van France overlopers onder de vereyste voorsigtigheyt file 2513, folio 429
June 21, 1694 Alwaar de France schepen l’Escuille en l’Gailjard tot overblijven sijn geprepareert file 2513, folio 458
Dec. 29, 1792 Als ook van het Fransch schip La Courour van Isle de France file 2613, folio 128
Feb. 2, 1796 Het Deensch fregat Christiaanshaven arriveerd van Isle de France file 2616, folio 19
Nov. 28, 1796 En aan de Fransche ministers te Isle de France file 2616, folio 244
June 21, 1797 Per het particulier schip Tigern missive aan het gouvernement van Isle de France verzonden file 2617, folio 124
Aug. 1, 1803 Het Fransch schip La Minerva komt van Isle de France file 2618, folio 62
Sept. 18, 1803 Vertrek van het schip La Minerva na Isle de France file 2618, folio 82
Jan. 5, 1804 [Vertrek van het Engels prijsschip Eliza Anna met schrijvens naar Isle de France] file 2619, folio 2
June 8, 1804 Aankomst van het Fransch schip La Minerva van Isle de France file 2619, folio 65
Aug. 2, 1804 Vertrek van het Americaans schip de Ceres naar Isle de France file 2619, folio 76