Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Cormandel. We found 705 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 26, 1671 Schrijven naar Cormandel per Engels scheepie den Bombaas file 2474, folio 35
April 27, 1671 Het jaght de Blauwe Visscher van Cormandel file 2474, folio 89
April 30, 1671 Het Wapen van Rotterdam en Oostenburgh voor Ceylon naer Cormandel file 2474, folio 97-98
June 1, 1671 Het Deens schip de Fortuyn van Bantam naer Cormandel met schrijven file 2474, folio 144
March 29, 1675 En ook een briefje van Cormandel daar nevens file 2478, folio 287
May 25, 1681 Het jaght Poulerun na Cormandel over Ceylon en de zuydercomptoiren file 2489, folio 582
June 5, 1681 De stadt ende het district Nagapatnam van Ceylon afgesondert en weder onder Cormandel gestelt den laasten february 1681 file 2489, folio 634
June 21, 1681 Transport van de stadt Nagapatnam daerin alle contracten van die plaats van het Ceylonse gouvernement onder Chormandel file 2489, folio 763-764
Feb. 5, 1683 Het Engels schip Lancaster op de Cust Cormandel verongeluckt file 2495, folio 182
Feb. 5, 1683 Item noch een ander particulier Engelsch scheepje op de Cust Cormandel vergaan file 2495, folio 182
April 24, 1683 ’t Schip ’t Huyse te Merwede van de Cust Cormandel met den commandant en oppercoopman, Pieter Vorwer; item den Deensen capiteyn Wiloken Wighberts file 2495, folio 402
April 24, 1683 Gevallene advancen op Cormandel in 5 maenden file 2495, folio 405
May 11, 1683 ’t Juweel rubijn capessoy uyt het vaderland gecomen nae Cormandel te senden om te koop te presenteeren file 2495, folio 466
May 26, 1683 ’t Schip ’t Eyland Mauritius na de Cust Cormandel over de zuyder comptoiren file 2495, folio 514
June 1, 1683 ’t Schip Oostenburgh na Cormandel over Tutucorijn ende suyder comptoiren file 2495, folio 539
June 14, 1683 Vertreck van ’t Engels schip de Kemphoorn uyt dese rhede na de Cust Cormandel file 2495, folio 576
June 24, 1683 Item Cormandel file 2495, folio 625
July 13, 1683 Resolutie om de 181 van Bantam gekomene Moren na de Cust Cormandel en Bengale te senden, except degene die hier te deser stede haere crediteuren hebben file 2495, folio 698
July 24, 1683 Resolutie wegens Cormandel file 2495, folio 747
Aug. 15, 1683 De schepen ’t Wapen van Alckmaar, Vrije Zee en de Zijp na de Cust Cormandel file 2495, folio 805-806