Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Europa. We found 119 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 9, 1683 Nieuws van Europa door den Engelsche capitein aan Sijn Edelheyt verhaalt file 2495, folio 48-49
Jan. 15, 1683 Aen pater Philip Couplet toegestaen twee bij sigh hebbende Chinese studenten met een swarte jongen en enige goederen met ’t schip Java na Europa met sig te voeren file 2495, folio 68
April 24, 1683 Vertreck van den Deense gouverneur Siewert Adelaer met ’t schip de Vliegende Wolff van Tranquebar na Europa file 2495, folio 404
March 3, 1684 Nieuws uyt Europa file 2496, folio 293-294
June 20, 1684 ’t Franse retourschip de Sint Francis van de cust Cormandel aan de Caap en voorts na Europa file 2496, folio 717
Aug. 28, 1685 Discoursen over ’t senden van Europeanen na Zillebaar file 2499, folio 740
Sept. 24, 1685 Aankomste van ’t Fransch schip de Saint Franciscus uyt Europa tot Tranquebare file 2499, folio 780-781
July 2, 1686 Mitsgaders Deense schepen Anthonetta en de Vliegende Wolff uyt Europa file 2501, folio 899
July 29, 1686 Brieven[222] van Europa file 2501, folio 976
July 31, 1686 En van Europa de schepen Coeverden, ’t Hoeffijser, en Claverbladt file 2501, folio 983
Aug. 30, 1686 Arrivement van ’t jagt de Beurs van Amsterdam uyt Europa file 2501, folio 1044
Sept. 15, 1686 ’t Hoecker de Claverblad uyt Europa over Caab de Boa Esperance ter rheede Batavia file 2501, folio 1106
Oct. 10, 1686 De fluyt Bronstee uyt Europa over Caap de Goede Hoop te deser rhede file 2501, folio 1221
Nov. 29, 1686 Afscheyt en vertrek van de heer oud ordinaris raad Rijcklofs van Goens naar Europa file 2501, folio 1373
Dec. 5, 1686 De fluyt Nieuwland uyt Europa met 92 coppen file 2501, folio 1404
Dec. 19, 1686 ’t Jagt St. Maartensdijk uyt Europa te deser rhede file 2501, folio 1416
Feb. 7, 1687 ’t Fluytje de Duyff uyt Europa file 2502, folio 61
Feb. 20, 1687 Om de onsekerheyt der saken in Europa de 2 na-schepen een volle bovelaag van 6 lb te geven en haar verdere geschut af te nemen file 2502, folio 78
Feb. 21, 1687 Aan den Manilhase Edellieden transport met Compagnies schepen naar Europa verleent file 2502, folio 79
March 5, 1687 De fluyt het Mastbosch uyt Europa arriveert tot Batavia file 2502, folio 148