Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Ankee. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 30, 1659 Een soldaet ende een matroos in Ankee uyt schieten gegaen wert gelooft gevangen te sijn file 2460, folio 98
April 16, 1666 [Laurens Pit te laten overleggen met kapitein Joncker of de wachten van de revier Bacassy, Groote Maronde en Ankee niet door de Amboinesen souden connen waergenomen worden] file 2469, folio 98-99
Sept. 7, 1685 Heeren Heemraden te qualificeeren om een licentie briefje aan Jacob Bouwmeester en Balyse capitein Tiben te verleenen tot ’t bebouwen van een stuk lands aan wederzijde van de rivier Ankee file 2499, folio 756
June 25, 1686 De weg langs de Bagaragsgragt tot Ankee op sijn behoorlijke breete te laten opmaken file 2501, folio 848
July 24, 1686 Billjet[213] waarbij de luyden tusschen de rivieren Ankee en Tangeran woonende ontboden werden file 2501, folio 957-958
April 9, 1687 De 2 stuken lands onder Ankée leggende van den borger Pieter van Leeuwen en den Jure Bassa[416] van Ankée tot een campon der Boegynesen geapproprieert file 2502, folio 234
Oct. 17, 1687 Rapport van gecommitteerdens wegens ’t visiteren den doorgestoke gragt van den landdrost Vincent van Mook tusschen Ankee en Tangeran file 2502, folio 813
Dec. 30, 1687 Sekere concept ampliatie van de pagt van Angiol, Sontar, Molenvliet, Ankee en de Mokervaart bij provisie geapprobeert file 2502, folio 979
Aug. 9, 1692 Zijn Edelheyt gaat met eenigh geselschap nae de revier van Ankee file 2509, folio 560
Aug. 27, 1694 Den pagter van Ankee een maant surcheance verleent file 2513, folio 612
Sept. 21, 1694 Den pagter van Ankee een maant surcheance verleent file 2513, folio 652
Oct. 11, 1695 Item Loequanko pagter van de revier Ankee insgelijx van een maend tot 180 rds file 2514, folio 629
Oct. 7, 1740 Mitsgaders na Ankee file 2571, folio 734