Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 21, 1694 Item de weduwen Vlasblom en Brouwer file 2513, folio 652
Sept. 21, 1694 Alsmede den gedeporteert schipper Jan van Haren file 2513, folio 652
Sept. 21, 1694 Den pagter van Ankee een maant surcheance verleent file 2513, folio 652
Sept. 22, 1694 Briefje[271] van Sirrebon per Inlands vaartuyg file 2513, folio 653
Sept. 22, 1694 Ontschuldiging over het geschrevene wegens de monopolie omtrent de rijs handelaars file 2513, folio 653
Sept. 22, 1694 De Zulthans Zopo en Anum weygeren nog te vereffenen de verschillen van de Tommagons Wierat Macka en Nieti Praya[272] file 2513, folio 653
Sept. 23, 1694 Aancomste en inhalinge van de heer Joannes Cops per ’t jagt Meydregt uyt Banda file 2513, folio 653-654
Sept. 23, 1694 Sijn E. levert over een missive van hem en den raat in Banda de dato ultimo augustus 1694 file 2513, folio 654
Sept. 23, 1694 En heeft het gesag over die provintie aan den E. Balthasar Coyet opgedragen file 2513, folio 654
Sept. 23, 1694 Den vuurberg blijft nog branden en doet groote schade aan ’t gewas file 2513, folio 654
Sept. 23, 1694 Lasten en winsten van Banda anno 1693-1694 file 2513, folio 654
Sept. 23, 1694 Ladinge van ’t jagt Meydregt file 2513, folio 654-655
Sept. 24, 1694 Vertrek van de schepen de Moercappel en IJsselmonde na Ceylon om te dienen tot retourschepen file 2513, folio 655
Sept. 24, 1694 Met schrijven[273] na Ceylon en Mallabaar file 2513, folio 655
Sept. 24, 1694 Ladinge van ’t schip de Moercappel file 2513, folio 655-656
Sept. 24, 1694 Item van ’t schip IJsselmonde file 2513, folio 656
Sept. 24, 1694 Eerste sessie van de heer raat extraordinaris Joannes Cops file 2513, folio 656-657
Sept. 24, 1694 Schipper Willem de Vlaming op Merensteyn en Huybert Hoffen op de Coning William na ’t vaderland verlost file 2513, folio 657
Sept. 24, 1694 En soomede de weduwe van de capitein Willem Pad file 2513, folio 657
Sept. 25, 1694 ’t Schip Couverden comt van Japara file 2513, folio 657