Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 27, 1694 Lampiedie aangestelt tot eerste capitain der Balyers in plaats van Tiben file 2513, folio 612
Aug. 27, 1694 En Tambesje weer in plaats van Lampiedie file 2513, folio 612
Aug. 27, 1694 Den pagter van Ankee een maant surcheance verleent file 2513, folio 612
Aug. 27, 1694 Ordre om geen opgebragte lijfeygenen te largeren dan na ’t betalen der gestelde premie en gedane oncosten file 2513, folio 612-613
Aug. 27, 1694 Provisionele verdelinge der retourschepen voor de respective cameren file 2513, folio 613-614
Aug. 27, 1694 ’t Jagtje de Wiltschut na Macassar aangelegt file 2513, folio 614
Aug. 27, 1694 En na de westcust de Goutvis, de Peperthuyn, en de Duyf file 2513, folio 614
Aug. 29, 1694 De Goutvis en de Wiltschut uytgeweest na de hoek Sedary tot reddinge van het gestrande houtvlot komen vrugteloos terugge file 2513, folio 614
Aug. 30, 1694 Briefje[247] van Tanjongpoura file 2513, folio 615
Aug. 30, 1694 Resolutie over verscheyde saken van de Westkust file 2513, folio 615
Aug. 30, 1694 ’t Opperhooft en secunde van Poule Chinco verlost file 2513, folio 615
Aug. 30, 1694 En soomede den tweden administrateur tot Padang file 2513, folio 615
Aug. 31, 1694 De afgesondene van Samadang keren na huys met een briefje aan haar meester file 2513, folio 615
Aug. 31, 1694 Insertie van ’tselve[248] file 2513, folio 615-618
Aug. 31, 1694 De patsjallang de Zeehaas vertrekt na Sirrebon om sig te voegen bij den geweldiger Wouter de Vries aldaar in ’t vaarwater kruyssende file 2513, folio 618
Aug. 31, 1694 En neemt mede een briefje[249] aan den resident en raat tot Sirrebon van den nevenstaanden inhout file 2513, folio 618
Aug. 31, 1694 Aangecome vaartuygen file 2513, folio 618-620
Aug. 31, 1694 Vertrocke vaartuygen file 2513, folio 620-622
Aug. 31, 1694 Overledene file 2513, folio 622
Aug. 31, 1694 Gedoopte file 2513, folio 622