Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Poleman. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 6, 1676 De militie met den mayoor Poleman naer Dommong gedestineert gaat naer boort file 2480, folio 277
Aug. 7, 1676 De Experiment, Muyderberg en Peguw na de Oostcust van Java met d’Ed. mayor Poleman file 2480, folio 277-278
Aug. 25, 1676 En ook eenen van den mayor Poleman ende Raat file 2480, folio 297-301
Sept. 20, 1676 En relaas daervan, sijnde de brieff van d’Hr. mayor Poleman file 2480, folio 323-327
Sept. 29, 1676 Het jacht de Experiment van Java’s Oostcust en Japara met d’Ed. mayor Poleman file 2480, folio 340
Sept. 29, 1676 Rapport van d’E. mayoor Poleman file 2480, folio 340-344
Sept. 29, 1676 Eerste antwoort briefje der Macassaren aan d’E. mayor Poleman file 2480, folio 349-350
Sept. 29, 1676 Schrijven van den resident Couper tot Japara met d’Hr. mayoor Poleman ook ontfangen file 2480, folio 351-352
Feb. 9, 1677 d’Ed. mayoor Poleman 20 realens costgelt toegeleyt file 2481, folio 62
Oct. 29, 1678 Den Coning Palacca door den Edele mayor Poleman en sabandar Ockersz binnen het Casteel en voor Haar Edelens ter audiëntie gebracht file 2483, folio 967-968
Nov. 18, 1678 d’Hr. mayoor Poleman tot Sijn Edeles vervanger voorgestelt file 2483, folio 1059-1060
Dec. 2, 1678 d’Hr. mayoor Poleman gaat na boort en onder zeyl met Noortwijck, Westeramstel en Lantman nae Sourabaya file 2483, folio 1128
Dec. 6, 1678 d’Hr. Extra-Ordinary Raad Joan Camphuys tot buytenregent van ’s Compagnies hospitael geëligeert; idem d’Ed. mayoor Poleman en capiteyn Didloff van der Beecq file 2483, folio 1147
Dec. 23, 1678 Schrijven van majoor Poleman uyt de Straat Madura en van d’Ed. Cornelis Bartelsz en raat op Japara file 2483, folio 1207
March 10, 1679 De Inlandze wagt op het lant van d’Hr. majoor Poleman door vier Balyze moordenaers besprongen file 2484, folio 142-143
July 5, 1679 Per burger vaertuygh schrijven van d’Hr. Jacobus Cops en raet uyt Macassar; item van d’Hr. mayoor Poleman uyt het leger op Soka, van den coopman Willem Hartsinck uyt Sourabaya en van d’Ed. Bartelsz uyt Japara file 2484, folio 468-469