Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Casteel. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 13, 1666 [De opperchirurgijn deses Casteels te stellen tot lieutenant over de dienaren van de penne en eerste klerk Joannes Camphuys tot vaendrager] file 2469, folio 197
Oct. 14, 1667 Brant in het Casteel file 2470, folio 260-261
Dec. 11, 1667 Eerste predicatie in de capel van het Casteel file 2470, folio 341
Jan. 10, 1668 De coster van den capel in het Casteel twee rijxcaelders ter maent file 2471, folio 6
Feb. 28, 1668 Het metselwerck van de nieuwe logie binnen het Casteel aenbesteet file 2471, folio 70
March 14, 1668 25 canonschoten van ’t Casteel gedaen file 2471, folio 93
March 6, 1680 Den cranckbezoeker van het Casteel Benjamin Trigale 50 guldens file 2486, folio 251
Aug. 30, 1680 De onse brengen 103 affgeslage hooffden der Amarasjers aen het Casteel Concordia file 2487, folio 1159
Sept. 29, 1680 Oock ’t verlaten Casteel Toseko daer de Tidoresen pretentie op maken file 2487, folio 1223
Nov. 16, 1680 Radja Palacca besoekt den president binnen ’t Casteel [Rotterdam] en den president weder hem op Bontuale file 2487, folio 1433
Jan. 28, 1681 Den jongen Sulthan [gebiedt?] de 2e man van sijn onderdanen tot het graven van de graght om het nieuwe Casteel op Bantam file 2488, folio 103
July 25, 1681 De chialoup het Casteel Batavia nae Bantam met een briefje aen den adsistent Gerrit van Loveren file 2489, folio 895
Aug. 1, 1681 De fondamenten van ’t nieuwe packhuys in ’t Casteel begonnen file 2489, folio 951
Jan. 26, 1682 En wert in eene der ledich staande heerenhuysen binnen het Casteel gelogieert file 2491, folio 91
May 8, 1682 Pater Philipus Couplet toegestaan alhier tot de eerste besendinge na het vaderlant te verblijven en in ’t huys van den opperchirurgijn ten desen Castele te laten woonen file 2492, folio 983
May 8, 1682 De ruyterije deses Casteels van 30 tot en 60 coppen te vergrooten file 2492, folio 983
May 25, 1682 Op welcke goede tijdinge 11 canon schooten van dit Casteel werden losgebrant file 2492, folio 1105
June 10, 1682 Het campon der Macassaren op het groote pleyn voor dit Casteel afgebrant file 2492, folio 1266
Aug. 11, 1682 Den Edele Herman Clencke als een lith in de Raat van Justitie deses Casteels te introduceren file 2493, folio 1649
Nov. 16, 1682 Resolutie om de ingestorte cayen kant om het Casteel Batavia met metselsteen en een faussebray op te maken file 2494, folio 2217