Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Zulthan. We found 40 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 8, 1689 Een Persiaens paart tot geschenck ‘aen den Zulthan’ te senden file 2504, folio 237
Sept. 1, 1690 Betuyginge van Haer Edelens genoegen over de verkiesinge van den nieuwen Zulthan file 2506, folio 406
Sept. 21, 1690 De chialoup Cheribon en den coopman Willem Caeff nae Bantam met een gemene en een secrete missive[486] aen den gesaghebber en een ditto[487] aen den Zultan file 2506, folio 430
Nov. 21, 1690 Insertie van het briefje[554] aen der Zultan file 2506, folio 550
March 11, 1691 De t’samentreckingen der oude Palimbangse contracten[94] tusschen den Zultan ende den commissaris Isaac van Thije getekent en geampliëert file 2507, folio 119-120
May 28, 1692 Briefje[82] van Palimbang met een peper vaertuygh van den Zultan file 2508, folio 396-397
Oct. 18, 1692 Korten inhout desselfs, zijnde het dode lichaem van den amockspeelder door den Zultan ter dispositie van den gesaghebber overgegeven file 2509, folio 704-705
Nov. 14, 1692 Inhalinge der brieven van den Zultan en rijxbestierder tot Bantam op gisteren met den E. Louis de Keyser van daer ontfangen file 2509, folio 770-771
Nov. 14, 1692 Insertie der missive[283] van den Zultan aan Haer Edelens file 2509, folio 772-773
Nov. 22, 1692 Kiey Nafissa van Bantam om voor den Zultan eenige kleden op te soeken brengt mede een briefje[296] van den gesaghebber file 2509, folio 804
Nov. 29, 1692 Kiey Nafissa na Bantam met een briefje aan den gesaghebber en eenige kleden voor den Zultan zijn meester file 2509, folio 813
March 25, 1693 Key Aria Jaya Sedana van Bantam met een briefje[72] van den gesaghebber om met eenige kleden voor den Zultan gerieft te werden file 2510, folio 289-290
June 4, 1693 De chialoup ’t Casteel Batavia na Bantam met een missive[128] aan den gesaghebber nevens partije contanten voor den Zultan file 2510, folio 485
Aug. 29, 1693 ’t Jagtje de Snaauw na Bantam met eenige goederen voor den Zultan en een briefje aan den gesaghebber en raadt file 2511, folio 709
Sept. 23, 1693 Vertreck van de coopluyden Willem Sabelaar en Willem Caaff na Bantam om de Zultan met de geboorte van zijn zoon te feliciteren file 2511, folio 773
Feb. 18, 1694 Notitie der goederen met gemelte vendrig voor den Zulthan overgaande file 2512, folio 116
May 15, 1694 Met 90000 realen voor de Zulthan en een briefje aan ’s Compagnies residenten file 2512, folio 378
Aug. 5, 1694 Andwoort van den Zultan over zijne nog hier zijnde geweren die hij niet begeert file 2513, folio 565-566
Aug. 17, 1694 En dat den Zulthan met sijn gevolg in Speelwijk was geweest file 2513, folio 587
May 8, 1698 Meldende de verlossinge van de tweede vrouwe des Zultans van een zoon file 2518, folio 292