Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Zeeland. We found 288 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 26, 1671 Het schip het Wapen van Middelburgh uyt het vaderland voor camer Zeeland file 2474, folio 413
June 19, 1673 Cattenburg van Sint Helena komende oock uyt het vaderlant voor de camer Zeeland file 2476, folio 292-293
Oct. 5, 1674 Couwerve uyt het vaderland voor Zeeland file 2477, folio 295-296
Nov. 17, 1674 De retourvloot onder d’Ed. Cornelis Valconier na het patria onder zeyl bestaende uyt 7 kloeke bodems: Makassar ende het Sticht Utrecht voor Amsterdam; Tidore voor Zeeland; Vrije Zee voor Delff; Eendragt voor Rotterdam; Jonge Prins voor Hoorn ende de Vrijheyd voor Enkhuysen file 2477, folio 337-340
Feb. 8, 1678 Het schip Poulerun voor Zeeland te consigneren file 2482, folio 91
Dec. 1, 1680 Item Honsholredijk mede over de Caap uyt patria voor Zeeland op de rhede over St. Jago en de Caap file 2487, folio 1497
June 21, 1681 Het schip het Lant van Schouwen uyt het vaderlant op de rheede voor de camer Zeeland over de Caep file 2489, folio 761
Nov. 30, 1683 ’t Schip de Princesse Marie uyt het vaderland over de Caap voor Zeeland met …[573] coppen file 2495, folio 1110
July 31, 1686 Schrijvens[227] daarmede ontfangen van Zeeland, Rotterdam file 2501, folio 980-981
Aug. 2, 1686 Princelant voor Amsterdam en ’t Lant van Schouwen voor Zeeland van Zeylon file 2501, folio 994
Sept. 25, 1686 De Schelde en Oosterblock voor Zeeland file 2501, folio 1179
July 31, 1688 ’t Jagt Saamslag uyt Europa over Cabo de Goede Hoop voor Zeeland met 164 coppen file 2503, folio 317
July 31, 1688 Twee particuliere dittos[369] van de Camer Zeeland file 2503, folio 317
Sept. 16, 1688 ’t Schip de Schelde uyt Europa voor Zeeland met 204 coppen file 2503, folio 405-406
May 30, 1693 Arrivement van ’t schip Goudesteyn voor reeckening van de camer Zeeland file 2510, folio 465-466
Oct. 6, 1693 Arrivement van ’t schip Carthago uyt het vaderland voor reeckening van de camer Zeeland file 2511, folio 808-837
June 9, 1694 Arrivement van ’t schip ’s Lands Welvaren uyt het vaderland voor reeckening van de camer Zeeland file 2513, folio 435
Nov. 3, 1695 Met een generale missive van de vergaderinge van de 17en in Zeeland en een particuliere ditto van de heeren bewintheberen tot Amsterdam file 2514, folio 677
Jan. 19, 1698 Aancomste van ’t schip Oostersteyn uyt het vaderland voor de camer Zeeland file 2518, folio 56-57
March 16, 1698 Arrivement van ’t jagt de Moercappel uyt ’t vaderland te deser rheede voor de camer Zeeland file 2518, folio 188-189