Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Oostcust. We found 92 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 4, 1692 Nevens vier Javaanse ditos van den Sousouhounangh en zijn soon Pangerang Depatty file 2509, folio 548
Aug. 4, 1692 Idem[140] van den Sousouhounangh aan den heere directeur generael Joan van Hoorn file 2509, folio 552-553
Aug. 30, 1692 En door den Sousouhounangh in minderinge van zijn schult 5000 realen betaelt file 2509, folio 606
July 9, 1693 Deselve zijn door den commandeur Joan Albert Sloot van den Sousouhounangh geëyst en Sourabaya versterckt en van het nodigen versien file 2511, folio 596
July 17, 1693 En ook verlangt na ’t bescheyt van den Sousouhounangh over d’ saamgerotte Chinesen van Samarangh file 2511, folio 609
Aug. 6, 1693 Pangerang Aria Mattaram tot generalissimus over het leger van den Sousouhounangh aangestelt file 2511, folio 656
Aug. 6, 1693 Den Sousouhounangh misnoeght tegens den gouverneur ‘Key Raxsa’, ende den sabandhar van Zamarangh file 2511, folio 656
Sept. 8, 1693 Zijnde daartoe eenen Toancko hun hooft met den Sousosuhounangh overeengecomen file 2511, folio 731
Sept. 8, 1693 Had haar den Sousouhounangh in stede van te helpen file 2511, folio 732
Sept. 28, 1693 ’t Leger van den Sousouhounangh onder den Pangeran Aria Mattaram sterck 80000 man was tot in ’t land van Madioen geadvanceert file 2511, folio 785
Dec. 14, 1694 Per de patsjallang de Vogelstruys ontfangen een briefje van den coopman Anthony Dortsman gedateert 5e deser meldende de gedane afsending van de vaendrager zergeant in geselschap van Kiay Adypatty Ourawan na ’t hof van den Sousouhounangh file 2513, folio 878-879
May 24, 1696 En een briefje van den Sousouhounangh aan dese regeeringe file 2515, folio 388
May 24, 1696 Insertie van ’t briefje van den Sousouhounangh file 2515, folio 389-390
April 20, 1697 Insertie der twee laestgemelde brieven aan den Sousouhounangh tot Cartasoura file 2517, folio 285-298
Aug. 10, 1697 Berigt van de gerugten aldaer wegens een quaed dessein van den Sousouhounangh tegens de E. Compagnies file 2517, folio 613
Oct. 1, 1697 Item of den Sousouhounangh alsnogh met het versogte Persiaanse paard soude gedient sijn file 2517, folio 719
Oct. 27, 1697 Ten geleyde van een procuratie door den Sousouhounangh op de nevenstaande personen verleend tot verevening van sijn schuld aan d’Compagnie file 2517, folio 786
Oct. 30, 1697 De patsjallangs de Swaartvisch en Coninxvisch terug na Japara met ordre aan den gesaghebber en raad hoedanig haer ontrent de hiervoor vermelde procuratie van den Sousouhounangh te gedragen file 2517, folio 797-798
Dec. 6, 1697 30000 rds op Japara ontfangen in afcortinge van den Sousouhounang sijn schuld aan de Compagnie file 2517, folio 903
Feb. 23, 1698 Meldende van een aanstaande besendinge van den Sousouhounangh aan dese regeringe file 2518, folio 128