Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Grave. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 9, 1685 De fluyt de Grave van Palembangh; met een missive[485] van den resident Willem Sabelaar en raat file 2498, folio 15
May 29, 1685 De fluyten de Grave en de Berkmeer na Palembang, met schrijvens[169] aan den Edelen Willem Zabelaar en raat file 2498, folio 423
May 29, 1685 Ladinge van de Grave file 2498, folio 423
Aug. 8, 1685 De fluyt de Grave van Palembang met schrijvens[265] van Palembang en Jamby file 2499, folio 667
Sept. 1, 1685 De fluyt de Grave na Bantam file 2499, folio 751
Sept. 19, 1685 De fluyt de Grave van Bantam file 2499, folio 774
Oct. 11, 1685 De fluyt de Grave na Bantam met schrijvens aan Everard van der Schuere en raad file 2499, folio 815
Nov. 2, 1685 De fluyt de Grave van Bantam met peper file 2499, folio 874
March 1, 1686 De Gideon, Oosterblocker, de Grave en den Blauwen Hulk na Japara file 2500, folio 244
March 16, 1686 De fluyt de Grave na Japara met een brieff[32] aan den gouverneur en raad in Amboina om per Voorschooten voort bestelt te werden file 2500, folio 324-325
May 11, 1686 De fluyten de Grave, de Gideon en Oosterblocker van Japara file 2500, folio 603
May 28, 1686 De fluyt de Grave om hout na Indermayoe te senden file 2500, folio 741
May 31, 1686 De fluyt de Grave na Indermayoe om hout file 2500, folio 748
June 18, 1686 En de fluyt de Grave na Sumatra’s Westcust aangelegt file 2501, folio 814
June 23, 1686 De fluyt de Grave van Indermayoe met hout file 2501, folio 842
Sept. 26, 1687 Item de fluyt de Grave naar Cherrebon met twee briefjes aan de residenten op die comptoiren file 2502, folio 746
Oct. 14, 1687 De fluyt de Grave van Zirebon met een houtlading file 2502, folio 807
Nov. 7, 1687 De fluyt de Grave over Bima en Macassar na Amboina aangelegt om op Bima zijn rijslading te bekomen file 2502, folio 867
Nov. 25, 1687 De fluyt de Grave bequaam geordeelt zijnde in plaats van over Bima en Macasser daar geen rijs en is alsnu over Timor naar Amboina te laten vertrecken file 2502, folio 915-916
Dec. 30, 1687 Item de fluyt de Grave file 2502, folio 979