Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Sillebaar. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 14, 1682 Het voorleden jaar van Lampon Sillebaar en op Bantam aangebragt 15010 bharen peper file 2491, folio 37
Feb. 7, 1682 394 bhaaren peper voorleden jaar van Lampon en Sillebaar op Bantam aangebragt file 2491, folio 228
Aug. 28, 1682 Translaat briefje van den Pangiran Diepa Ningrat aan de grooten en nachodaas van Sillebaar file 2493, folio 1762-1764
Oct. 23, 1682 Pepercontract met die van Lampon en Sillebaar getroffen file 2494, folio 2084
June 1, 1683 De Engelse gecommitteerde binnen maecken de teruggekomste van de Kemphoorn bekent en het voorgevallene met dien bodem op Sillebaar file 2495, folio 533-535
Feb. 2, 1686 ’t Jagje ’t Casteel Rotterdam van Sillebar terugge file 2500, folio 78
Feb. 7, 1686 Translaat geschrift van den Pangeran Diepa Ningrat belangende ’t voorgevallene op Sillebar file 2500, folio 104-108
Feb. 8, 1686 De tot de Bantammers op Sillebar overgecomene Engelsen aan den Pangiran Diepa Ningrat te presenteren file 2500, folio 112
Feb. 13, 1686 De Sillebaarse en Lamponse hoofden te beschenken file 2500, folio 143
Feb. 14, 1686 Berigt [485]van eenige Sillbaarse hooffden rakende het gepaseerde eenige jaren herwaarts met de Engelsen op Sillebaar file 2500, folio 144-155
March 5, 1686 De Bantamse gesanten item de hier aanwesende Sillebaerse en Lamponse grooten binnen om haar afscheyt te nemen file 2500, folio 256
March 26, 1686 Resolutie over de besendinge naar Billiton, Lampon en Sillebaar file 2500, folio 364
April 5, 1686 ’t Engels scheepje Trivelicani van Madras over Achin, Sillebaar en Bantam file 2500, folio 392-393
April 26, 1686 Resolutie wegens de expeditie naar Billiton en Sillebaar file 2500, folio 504
July 2, 1686 Resolutie wegens de Sillebaarse saken file 2501, folio 900
July 18, 1686 Aencomste van ’t Engels koninx scheepje de Herbert uyt Engelant over Sillebaar file 2501, folio 946
Aug. 6, 1686 Sillebaarse zaken file 2501, folio 998
Aug. 27, 1686 ’t Jagje de Wiltschut naar Sillebaar aangelegt tot vervanging van de Goutvis file 2501, folio 1027
Sept. 24, 1686 Dog de Betuwe en de Graaff over Sillebaar met peper te laten retourneren file 2501, folio 1178
Sept. 24, 1686 ’t Jagt de Wiltschut met de seigneurs Rodenroff en Cornelis van Bergen mede naar Sillebaar om peper te zenden met eenige contanten en cleden file 2501, folio 1178