Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
Sept. 9, 1677 De fluyt Sparwoude uyt het vaderlant over de Caap file 2481, folio 418-419
Oct. 15, 1677 De schepen Sparwoude en de Beemster de volle premie toegeleyt file 2481, folio 480
Oct. 27, 1678 De fluytschepen Delfshaven, Strijen en Grootenbroeck over Malacca nae de cust van India en de fluyt Sparwoude na Arrakan file 2483, folio 960
May 19, 1679 De fluyt Sparwoude uyt Arracan over Malacca file 2484, folio 332
Aug. 11, 1679 De fluyten Swanenburgh, Lantman, Westervelt, Pijnacker, Sparwoude, Buuren, Janskerke, Strijen, Spanbroek en Soesdijk na Bengale met schrijven file 2485, folio 587-588
Dec. 10, 1680 De fluyt Sparwoude uyt Perzia over Mallabaar met de zijde file 2487, folio 1522
Dec. 10, 1680 Resolutie wegens de ontfangene Persiasche zijde met Sparwoude file 2487, folio 1528
April 11, 1687 De fluyt scheepjes Sparwoude en Meerl van Bengale file 2502, folio 237
July 29, 1687 ’t Fluyt Sparwoude naar Japara om hout file 2502, folio 552
Jan. 12, 1689 ...de Beurs en naer Banda de fluyt Sparwoude file 2504, folio 30
Oct. 19, 1690 De fluyt Sparwoude van Tagal met houtwerken en een briefje[521] van den resident file 2506, folio 490
Feb. 3, 1691 Sijn Edelheyt vertreck na derwaerts met het schip Hendrik Maurits in compagnie van de Zeyst, Sparwoude en de Bril file 2507, folio 67
Feb. 3, 1691 Sijnde op Sparwoude den oppercoopman Pieter Buys file 2507, folio 67
Oct. 15, 1691 Idem van de fluyt Sparwoude en ’t jagtje de Raap file 2507, folio 475
Oct. 22, 1691 De fluyt Sparwoude nae Indermayoe om houtwerken file 2507, folio 500
Nov. 17, 1691 Terugkomste van de fluyt Sparwoude van Sirrebon file 2507, folio 527
Dec. 7, 1691 De fluyt Sparwoude naar Banda aangelegt file 2507, folio 558
Jan. 29, 1692 Besluyt om Sparwoude tot het overbrengen van houtwerken van de Xullas na Ternaten te gebruyken en dierhalven naer Banda te ordonneren deselve derwaarts te senden file 2508, folio 56
Feb. 8, 1692 Vertreck van de fluyt Sparwoude over Japara nae Banda file 2508, folio 78
Nov. 12, 1692 Arrivement van de fluyt Sparwoude uyt Ternaten file 2509, folio 758