Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Baros. We found 76 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 4, 1670 Item van den Japaarse gouverneur Wierat Macka aen d’Hr. gouverneur generael, ‘met versoeck om een zeebrief na Atchin, Baros en Queda en een erf in Batavia alwaer sijn factoor soude connen woonen’ file 2473, folio 135-137
Jan. 14, 1679 En twee Barosse muytmaekers genaamt Sella Wangsa en Bandhaer Moeda om voorts in ballingschap versonden te werden file 2484, folio 27-28
Nov. 1, 1680 De oneenigheden tusschen Radja d’Ilheer en Radja Douloe tot Baros accresseren file 2487, folio 1367
Jan. 10, 1681 De oppercoopluyden Jan van Leene en Arent Silvius met 4 compagnies naar Baros gedemitteert file 2488, folio 52
Jan. 10, 1681 Negotie te Baros file 2488, folio 52
June 10, 1681 Nader contract met den regenten van Baros file 2489, folio 694-713
July 9, 1681 Approbatie eeniger nieuwe contracten met de regenten van Silida, Pinangh, Baros en Sinkal gemaekt file 2489, folio 825
Dec. 21, 1682 Translaat briefje door Adipatty Wangsa Dipanga aen de Tangeranse hoofden in Campon Baroe geschreven file 2494, folio 2424
April 14, 1683 Sterckte onser militairen aldaer; item de Javanen onder campong Baroe file 2495, folio 382
Nov. 26, 1685 De chialoup Palliacatta over Malacca voorbij Atchin en Baros na Padang file 2499, folio 934
March 14, 1694 Sijnde den commandeur Abraham Bouden na Baros vertrocken file 2512, folio 203
March 22, 1695 Men maekt swarigheyt tot Baros de posthouder te reduceren file 2514, folio 200-201
May 6, 1696 Benevens ’t hooftcomptoir tot Padang eenelijk maer aan te houden Poulo Chinco en Baros file 2515, folio 338
May 4, 1698 Met berig van ’t weder becomen van 4 gedeserteerde militairen van Baros, etcetera file 2518, folio 290
May 14, 1698 De wederbecome deserteurs van Baros herwaarts ontboden file 2518, folio 297
Feb. 28, 1703 Mitsgaders die van den Ponglous tot Baros file 2524, folio 78
May 1, 1703 Mitsgaders van die aan den Radja en Pounglous tot Baros file 2524, folio 161
July 1, 1705 En laastelijk insertie van het brievje aan de regenten van Baros file 2527, folio 576-578
Dec. 21, 1705 Soomede van die door de regenten van Baros file 2527, folio 1096
Nov. 18, 1706 Insertie van ’t briefje door Radja Baros file 2529, folio 573