Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Snoek. We found 54 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 18, 1691 De patsjallangs de Vogelstruys en Snoek van Bantam met een missive[114] van de Hr. St. Martin file 2507, folio 161
April 21, 1691 Versoek van de patsjallangs de Vogelstruys en Snoek nae Bantam en de Straet Sunda om te kruyssen met een briefje[116] aen de heer Saint Martin file 2507, folio 163
June 5, 1728 De patchiallangs de Beschermer, Snoek en Hay onder een geleyde briefje naar Cheribon file 2561, folio 297
May 29, 1752 Arrive van het Zeeuws schip de Snoek file 2582, folio 112
March 31, 1753 En van Mocha de Snoek file 2583, folio 58
Nov. 3, 1753 Van Cormandel reverteerd het schip de Snoek file 2583, folio 177
Sept. 7, 1756 Arrivement ter deser rheede van Amerongen en de Snoek file 2586, folio 180-181
Sept. 22, 1756 Daarentegen de Snoek met duplicaat schrijvens na derwaarts werd gedepecheert file 2586, folio 190
Nov. 4, 1758 De retourschepen de Snoek en Rotterdam erlangen hunne depeche file 2588, folio 212
June 18, 1761 De Snoek arriveert in Sunda’s engte file 2591, folio 113
Oct. 31, 1761 Depeche van de twaalf retourscheepen Lekkerland, Lapienenburg, Kievitsheuvel, Zuyd Beveland, Thoornvliet, Snoek, de Gouverneur Generaal, de Erfprins, ’t Huys ten Donk, Nijenburg, Schaagen en Straalen. file 2591, folio 241-242
Sept. 14, 1764 En van de Snoek van Zeeland file 2594, folio 148
Sept. 14, 1764 [Korte sterkte van de Snoek] file 2594, folio 148
March 19, 1769 Het Zeeuws kamerschip de Snoek komt ter rhede file 2596, folio 37
March 19, 1769 [Korte sterkte van het schip de Snoek] file 2596, folio 37
May 9, 1769 Depeche van het schip de Snoek na Bantam file 2596, folio 47
June 4, 1769 Item van ’t particuliere scheepje de Wilhelmina van Souratte en van de Snoek van Bantam file 2596, folio 65
Aug. 11, 1769 Depeche van de Snoek naar Bengale met den g’eligeerden directeur Boudewijn Verselewel Fauré file 2596, folio 82
June 2, 1770 Arrive van het schip de Snoek van Bengale voor Chormandel in Straat Sunda file 2597, folio 100
June 5, 1770 Ontvangst der Bengaalse en Chormandelse papieren van het schip de Snoek file 2597, folio 102