Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 31, 1761 Met 21 canon chooten gesalueert file 2591, folio 240
Oct. 31, 1761 Gelijk ook in diervoegen van ’t Fransch oorlogsschip de Graaf van Artois file 2591, folio 241
Oct. 31, 1761 Depeche van de twaalf retourscheepen Lekkerland, Lapienenburg, Kievitsheuvel, Zuyd Beveland, Thoornvliet, Snoek, de Gouverneur Generaal, de Erfprins, ’t Huys ten Donk, Nijenburg, Schaagen en Straalen. file 2591, folio 241-242
Oct. 31, 1761 Aansienlijk carguasoen van 3037680:19:2 file 2591, folio 242
Oct. 31, 1761 Wie daarmede overvaren file 2591, folio 242-245
Nov. 2, 1761 Een briefje van Macassar ontfangen file 2591, folio 246
Nov. 2, 1761 Arrive van de Hoop van Delft file 2591, folio 246
Nov. 2, 1761 [Korte sterkte van dien bodem] file 2591, folio 246
Nov. 2, 1761 Depeche van ’t kopjagt met de papieren voor de retourscheepen file 2591, folio 247
Nov. 3, 1761 Malaxe papieren per de Draak aangebragt file 2591, folio 247
Nov. 3, 1761 En met een particulier scheepje papieren van Cormandel en van Mallabaar file 2591, folio 247
Nov. 3, 1761 Wat die ter principalen behelsen file 2591, folio 247-248
Nov. 3, 1761 Ontfangst van een Tanjongpoura’s briefje file 2591, folio 248
Nov. 4, 1761 En een dito van Paccalongang file 2591, folio 248
Nov. 5, 1761 Rosenburg na Samarang file 2591, folio 249
Nov. 5, 1761 De Brouwer reverteerd van Java file 2591, folio 249
Nov. 6, 1761 Aankomst van de heer Nicolaas Harting van Java file 2591, folio 249
Nov. 6, 1761 Met sodanige ceremonieel als gebruykelijk is file 2591, folio 249
Nov. 7, 1761 Arrive van diverse Javase strandregenten file 2591, folio 250
Nov. 7, 1761 Vertrek van de drie Fransche scheepen de Graaf van Artois, de Graaf van Argenson, de Mery ‘dewelke op den 15 jongstleden van Mauritius alhier sijn aengeland’ file 2591, folio 250-251