Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Schielant. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 7, 1675 Het schip Schielant uyt het vaderlant voor Delff file 2479, folio 928-929
Jan. 21, 1676 Schielant toegeleyt voor de uytreyse halve premie file 2480, folio 21
June 13, 1676 d’E. Gillis van Breen als opperhooft na China op Schielant voorgestelt file 2480, folio 200
June 13, 1676 En vertrekt na Hochsieuw met de schepen Schielant, het Goet Begin en Marcken file 2480, folio 200-202
April 15, 1677 De brieven van ’t schip Schielant uyt Hochsieuw aen lant file 2481, folio 151
April 16, 1677 Het schip Schielant uyt Hochsieuw op de rheede file 2481, folio 153
Oct. 23, 1678 Het schip Schielant over Malacca van Chormandel file 2483, folio 940
Jan. 3, 1682 Hendrick Gerritse en Jacob Jacobse van der Steen over gesuspecte sodomie in de boeyen geordonneert te brengen sijnde met Schielant overgebracht file 2491, folio 10-11
Jan. 15, 1682 Resolutie om 129 vaten verdorven vleesch met het schip Schielant voor Delff uyt het vaderlant overgebracht in zee te werpen file 2491, folio 49
Feb. 10, 1682 Toegelegde halve premie aan de opperhoofden van het schip Schielant voor gedaane uytreyse voor Delff file 2491, folio 240-241
March 28, 1682 Voorstellinge van den heer Jacob Lobs op het schip Schielant als gouverneur van Ternaten volgens de commissie file 2491, folio 523
Oct. 23, 1682 Het schip Schielant uyt Ternaten over Macassar met 17 Ternataanse groten en 94 slaven van Radja Palacca file 2494, folio 2079
Oct. 23, 1682 De schepen Java en Schielant voor ’t vaderlant aengelegt file 2494, folio 2086
Oct. 27, 1682 Aan de opperhoofden van het fluytje Schielant de volle premie voor gedane uytreyse voor de camer Zeelant toegelegt file 2494, folio 2094
Oct. 28, 1682 De Ternataanse grooten met Schielant aangekomen van boort gehaelt en bij Sijn Edelheyt gebragt file 2494, folio 2095
Nov. 5, 1682 Item de jagjes Schielant en Westbroeck file 2494, folio 2180
Nov. 10, 1682 Het jagje Schielant uyt de besetting voor Tanara terugge file 2494, folio 2192
Dec. 21, 1682 Het schip Goudesteyn voor de camer Amsterdam, item het schip Schielant voor Delff en Rotterdam, als mede het schip Java voor Hoorn en Enkhuysen na het patria aengelegt file 2494, folio 2426
Jan. 23, 1683 Den schipper van ’t schip Schielant Gijsbert Willemse opgelegt de agterhaelde scheepsprovisiën file 2495, folio 122
Oct. 4, 1683 Aankomste van de Bataviase retourbodems Goudesteyn, Schielant, Strijen, Schiebroeck en Asia aen gemelte Caap file 2495, folio 930