Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Tangerangs. We found 373 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 6, 1678 Eenige Javanen comen binnen het Casteel met een hooft seker Tangeranger den voorleden nacht affgeslagen file 2483, folio 997-998
Nov. 5, 1680 Den jongen Sultan versoekt dat ons volck die omtrent Tangerang palissaden kappen terugh moghten werden ontboden omdat de Bantammers uytstrooyden men aldaer een vastigheyt opwerpt file 2487, folio 1393
Nov. 8, 1680 Den ouden Konink wil tegen de palissaetkappers te velde omtrent Tangerang trecken file 2487, folio 1398
June 25, 1681 Rapport van den fiscaal Qualter Zeeman en gecommitteerdens van een vermoorde Javaan in een ledige tingang omtrent de revier Tangerang gevonden file 2489, folio 787
Feb. 13, 1682 Relaas wegens drie Javaanse vrouwluyden van Tangerang opgebracht hebbende voorheenen in de Mattaram gewoont file 2491, folio 277-278
March 19, 1682 Een groot aantal Tangerangers binnen onse Batavise limiten gesien file 2491, folio 492
March 21, 1682 Schermutsel gehouden met de Tangerangers file 2491, folio 498
Jan. 6, 1683 Briefje[6] uyt ons veltleger aen de revier Tangerang van den capiteyn Joan Ruysch per den vendrigh Anthony Eygel file 2495, folio 14-15
Jan. 19, 1683 Den lieutenant Joan Maurits met deselve, en verdere troupen na Tangerangs geberghte om den chieegh te vervolgen file 2495, folio 86
Jan. 21, 1683 Brieffje[26] van den capiteyn Joan Ruysch uyt ons veltleger voor Tangerang per soldaet file 2495, folio 91
Jan. 21, 1683 Brieffje[27] uyt ons veltleger voor Tangerang van capiteyn Joan Ruysch per een ruyter file 2495, folio 92
Jan. 22, 1683 Brieffje[34] van Tangerang door den vaendrig Antony Eygel file 2495, folio 114
Jan. 23, 1683 Schrijven[38] nae ’t veltleger naer Tangerang aen den Edelen Joan Ruysch per soldaat file 2495, folio 119
Jan. 25, 1683 Brieffje[42] uyt ons veltleger voor Tangerang van den capiteyn Joan Ruysch per een ruyter file 2495, folio 128
Jan. 26, 1683 Briefje[44] van ons veltleger voor Tangerang van den capiteyn Joan Ruysch per een ruyter file 2495, folio 129
Jan. 28, 1683 Briefje[52] uyt ons veltleger voor Tangerang van den capiteyn Joan Ruysch per een ruyter file 2495, folio 165
Jan. 29, 1683 Nader briefje[53] van Tangerang van den capiteyn per enige soldaten file 2495, folio 166
Feb. 4, 1683 Briefje[60] uyt ons veltleger voor Tangerang van den capiteyn Joan Ruysch per soldaat file 2495, folio 181
Feb. 6, 1683 Briefje[61] van den capiteyn Joan Ruysch uyt ons leger voor Tangerang per soldaat file 2495, folio 182-183
Feb. 8, 1683 Translaet missiven[64] van den Bantamsen Koningh aen sijnen ambassadeurs alhier file 2495, folio 184-186