Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Oosterlant. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 31, 1686 Paresse van ’t schip Oosterlant uyt Hollant voor Zeelant file 2501, folio 980
July 31, 1686 Aangebragte coopmanschappen met Oosterlant file 2501, folio 981-982
June 27, 1688 De scheepen Oosterlant en Boswijk naar Japan file 2503, folio 270
July 17, 1688 Per Inlants vaartuygh uyt de Straat Sunda een briefje[352] van de opperhoofden op het schip Oosterlant file 2503, folio 306
July 19, 1688 ’t Schip Oosterlant arriveert op Batavia’s rheede uyt het vaderlant over Cabo de Goede Hoop met 309 coppen file 2503, folio 307
Oct. 28, 1688 ’t Schip Oosterlant de volle premie toegelegt file 2503, folio 496
Nov. 2, 1688 Den schipper Aarnout Scheyteruyt met het schip Oosterlant verlost file 2503, folio 502
Dec. 25, 1688 De retourscheepen Oosterlant, Java, Voorschoten, de Schelde, Langewijk, en Oosthuysen naar het hooge lant van Bantam file 2503, folio 581
Feb. 2, 1692 Den fiscael en gecommitteerde raden van justitie comen met het schip Oosterlant uyt de Straat terugge van het monsteren der retourschepen file 2508, folio 69
June 5, 1695 Tijding uyt de Straat Sunda van ’t arriveren aldaer van ’t schip Oosterlant comende uyt ’t vaderlant file 2514, folio 368-369
June 9, 1695 De papieren per ’t schip Oosterlant uyt ’t vaderlant en van de Caeb aangebracht uyt de Straet Sunda file 2514, folio 377
June 11, 1695 ’t Schip Oosterlant op de rheede verschenen voor reeckening van de camer Zeelant file 2514, folio 387
June 12, 1695 ’t Schip Oosterlant over Persia na Souratta aangelegt file 2514, folio 391
July 19, 1695 De nevensgemelte 6 schepen Nederlant, Beyeren, Oosterlant, Zion, Rijgersdael, en Pampus vertrecken na Persia en Souratta file 2514, folio 470