Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Surracarta. We found 130 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 6, 1659 Is in vergadering van India verstaen over de vercleeninge van Malacca noch […] aen d’heeren majores file 2460, folio 149
June 20, 1659 Is in Rade van India verstaen van de restitutie des tamboer (van den Sulthan van Bantam) te desisteren file 2460, folio 207-208
June 24, 1659 ’t Doode lichaem van d’E. heer Aelmonde ordinaris Raet van India ter aerde bestelt file 2460, folio 211
June 27, 1659 Is verstaen andermalen een aensienelijcke navale scheepsmacht nae de cust van India uyt te setten file 2460, folio 215
July 11, 1659 De Jambyse mediateuren en de gesanten van Bantam als de gesanten van Aetchin comen in vergadering van India file 2460, folio 232-233
Oct. 7, 1659 ’t Jacht Sluys voor de cust van India over Malacca file 2460, folio 356
Oct. 21, 1659 Het jacht Sluys van hier naer Malacca om van daer over de cust van India gebruyckt te werden file 2460, folio 363
Dec. 17, 1659 D’Ed. heer gouverneur generael en de raden van India varen naer boort van ’t Wapen van Hollant file 2460, folio 427
Feb. 12, 1667 In Raade van India afgedaen file 2470, folio 38
Dec. 4, 1668 d’Hr. Constantijn Ranst neemt sessie in Raade van India file 2471, folio 440
May 30, 1670 Den Edele Cornelis Snoeck fiscaal van India file 2473, folio 156-157
Dec. 11, 1671 Examineeren van de generale petitie voor India met de retourschepen file 2474, folio 397
March 29, 1672 Verthoogh van den fiscaal van India weegens genoten provisie van Pelletier op Mallacca voorgevallen etc file 2475, folio 180
Aug. 26, 1672 De saeck van d’Hr. Jacob Cops den fiscael van India in handen te geven file 2475, folio 474
Oct. 14, 1672 Schrijven van Pater Maurice, intendant voor den Coninck van Vrankrijk in India file 2475, folio 572-574
Sept. 30, 1673 Brieven na Ceylon en de kust van India getekent file 2476, folio 513-514
Aug. 30, 1675 De Abbesinse gesant neemt zijn afscheyt bij de Hr. generaal en Raden van India file 2479, folio 651-652
Jan. 15, 1676 Afscheytneming en gehouden redenen met den Ternaatsen ambassadeur Saddina Majuda in Rade van India file 2480, folio 14-16
Nov. 6, 1676 Met brieven voor de quartieren van India over dien wegh file 2480, folio 417-418
June 15, 1677 d’Heeren Rijckloff van Goens en Speelman bij survivance tot gouverneur en directeur generael van India genomineert file 2481, folio 252