Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Rijp, Ary van. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 9, 1675 De schepen het Huys te Cleeff, Odijck en Buuren in de Straat file 2479, folio 613-614
Sept. 13, 1675 De opperhoofden van Odijck en Spanbroeck beyde de volle premie geaccordeert file 2479, folio 693
Sept. 14, 1675 Odijck en Spanbroeck naar Ceylon file 2479, folio 694
Nov. 20, 1676 Het jaght Odijck van Chormandel over Malacca file 2480, folio 442
Feb. 14, 1677 Het jacht Odijck met den eersten clercq om de generale papieren aen de retourschepen te bestellen file 2481, folio 67
March 1, 1677 Het jacht Odijck uyt de Straat van het bestellen der patriase papieren terugh file 2481, folio 90-92
March 1, 1677 Schrijven van de schipper en commandeur Willem Hagedoorn per het jacht Odijck file 2481, folio 93
April 21, 1677 Het jacht Odijck naer Malacca met lading file 2481, folio 155-156
May 7, 1679 Item het jaght Odijck file 2484, folio 279
July 18, 1679 De schepen Odijck en Alexander na Hokzieuw in China file 2484, folio 530
Feb. 19, 1680 Het jagt Odijck uyt Hoccieuw met de ondercooplieden De Man en Munnick file 2486, folio 199-200
April 17, 1680 Vragen off geen brieven uyt Hoccieuw met Odijck van den Chombon waren gecomen file 2486, folio 418
April 30, 1680 Odijck en Pijnacker, item de sloepen Orangieboom en Zalm na de Straat met schrijven aen de cruyssers file 2486, folio 459
April 30, 1680 Item de fluyt Swanenburgh met schrijven aen den resident Willem Caeff tot Bantam om met Odijck derwaerts bestelt te werden file 2486, folio 460
June 2, 1680 Het jagt Odijck uyt de becruyssinge in de Straat Sunda met schrijven file 2486, folio 725
July 25, 1680 De schepen Alexander, Odijck en de Brantgans vertrecken naer Hoccieuw met onsen affgesant Hendrick van den Eeden en Joan Jacob van Merwede file 2487, folio 1020
April 15, 1681 De schepen Alexander, Odijck en de Brantgans uyt China file 2489, folio 447
July 23, 1681 De jaghten Odijck en Jamby naar Hoccieuw in China met den provisioneel coopman Jurriaen de Munninck over Palembang file 2489, folio 878
July 23, 1681 Ladinge van gemelte schepen Odijck en Jamby file 2489, folio 879-880
April 3, 1682 De jachten Odijck en Jamby uyt de Maccauwse eylanden met de coopluyden Joannes Leeuwenson en Juriaan Munnick file 2492, folio 764