Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Meervliet. We found 39 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 22, 1709 ’t Briefje van Bantam verselt met een advysbriefje van d’overheden van ’t jagt Meervliet file 2533, folio 384
July 24, 1709 De patchiallang de Croonprins van Bantam retourneert uyt de Straat met de papieren aldaar per Meervliet uyt Europa aangebragt file 2533, folio 387
July 25, 1709 Paresse van ’t jagt Meervliet uyt Europa voor reecquening der Camer Amsterdam file 2533, folio 391
July 15, 1714 Meervliet van Cormandel file 2541, folio 773
July 15, 1714 Lading van het fregat Meervliet file 2541, folio 776
March 10, 1716 Meervliet met den gouverneur Daniël Bernard van Cormandel file 2543, folio 215-217
May 17, 1716 ’t Huys ter Boede en Meervliet na Bengale over Sumatra’s Westcust file 2543, folio 370
March 14, 1717 Lading per gemelte Meervliet aangebragt file 2545, folio 128
April 10, 1717 Meervliet na Palembang file 2545, folio 161-162
May 31, 1717 Meervliet van Palembang file 2545, folio 284
July 5, 1717 Het fregat Meervliet en twee chialoupen met de ondercooplieden Pieter Kesteloot en Samuel Cras, tot het monsteren van drie vertreckende Chinesen jonken na de Straat Banca file 2545, folio 366-367
July 22, 1717 Wederkomste van het fregat Meervliet van het uytleyden der Aymuyse jonken met de gecommitteerde onderkooplieden en boomwagters file 2546, folio 399
Aug. 6, 1717 Het fregat Meervliet en de patchiallang Indramajoe na Sumatra’s Westcust tot assistentie van de schepen d’Unie en Gamron file 2546, folio 431
Sept. 27, 1717 Een briefje van de overheden van het fregat Meervliet gedestineerd na de Westcust bij dese gelegenheyd ook ontfangen file 2546, folio 498
Oct. 6, 1717 Meervliet van Sumatra’s Westcust met gemeen en secreet schrijvens file 2546, folio 524
Oct. 23, 1717 ’t Raadhuys van Middelburg, ’t Huys ter Loo en Meervliet na Bengale over Malacca file 2546, folio 554
Oct. 23, 1717 Ende in Meervliet mede na Bengale file 2546, folio 556
July 21, 1719 ’t Fregat Meervliet uyt Persia over Mallabaar te deser rhede file 2548, folio 472
Aug. 4, 1719 Persiaanse papieren van het fregat Meervliet per gemelte Hopvogel aangebragt file 2548, folio 545
Oct. 12, 1719 Het fregat Meervliet over Ceylon en Mallabaar na Persia file 2549, folio 719