Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Scheybeek. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 14, 1740 Arrivement te deser rheede van het uytkomende schip Scheybeek met vaderlandse en Caabse papieren file 2571, folio 269
Nov. 22, 1742 Verschijninge van het uytkomende scheepen Beukesteyn en Scheybeek met schrijvens van de Camers Amsterdam en Middelburg mitsgaders van de Caab file 2573, folio 644
Nov. 22, 1742 Verhaal de reyse van het schip Scheybeek file 2573, folio 645-646
July 28, 1743 Het retourschip Scheybeek vertrekt met een geleyde briefje na Ceylon file 2574, folio 427-428
June 19, 1746 Tijding van de tot in de Straat Sunda g’arriveerde schepen Scheybeek en Herculus file 2576, folio 131
June 20, 1746 Komst van Scheybeek uyt ’t vaderland file 2576, folio 134
Aug. 24, 1746 Het retourschip Scheybeek vertrekt naer Ceylon file 2576, folio 169
Oct. 4, 1749 De vaderlandse en Caabse papieren de scheepen Scheybeek en de Vreede ter bestelling medegegeven ontfangen file 2578, folio 149
Oct. 5, 1749 Het schip de Hersteller van Cormandel gelijk ook Scheybeek en de Vreede van Zeeland gearriveert file 2578, folio 150
Oct. 30, 1749 Het schip Scheybeek vertrekt na derwaarts file 2578, folio 165
Dec. 1, 1749 Scheybeek met een briefje van Cheribon gearriveert file 2578, folio 180
Dec. 10, 1749 En van een pantsjallang de Peperthuyn na Banjar en het schip Scheybeek na Mallabaar file 2578, folio 182-183
Feb. 16, 1751 Arrive van Scheybeek met schrijvens van Souratta file 2581, folio 23
March 15, 1751 Depeche van Scheybeek na Japara en Demak en Sara Jacoba met houtwerken na Rembang file 2581, folio 47
May 21, 1751 Scheybeek van Java gereverteerd file 2581, folio 126
May 22, 1751 Sending van Scheybeek na Bantam file 2581, folio 127
May 29, 1751 Vertrek van Scheybeek na de Cust met de formeele rescriptie file 2581, folio 132
Nov. 4, 1751 Retour van het schip Scheybeek van Cormandel file 2581, folio 293
Nov. 13, 1751 En Scheybeek en de Galathea na Cheribon file 2581, folio 298
Dec. 18, 1751 Scheybeek van Cheribon gereverteerd file 2581, folio 304