Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Eemland. We found 51 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 21, 1683 De opperhoofden van ’t Jagt Eemland voor de gedaene voyagie ten slavenhandel over Madagascaer en Sumatras Westcust voor de kamer Amsterdam de volle premie toegelegt file 2495, folio 505
June 1, 1683 De jagten Negombo, Naeltwijck, Eemland, en Sint Maartensdijck naar Bengale met brieven[271] aen den directeur Nicolaas Bauckes file 2495, folio 536-537
Nov. 17, 1683 ’t Jagt Eemland uyt Bengale file 2495, folio 1073-1074
Aug. 13, 1685 En ’t jagt Eemland over Cormandel na ’t vaderland aangelegt file 2499, folio 676
Aug. 17, 1685 De fluyt Stavenisse voor Amsterdam en ’t jagt Eemland voor Zeelant te laten repartrieeren file 2499, folio 700
Sept. 7, 1685 ’t Jagt Eemland over Bengale en Cormandel na ’t vaderland file 2499, folio 756
March 19, 1688 Schipper Gerrit Coster op ’t jagt Eemland geplaats in plaats van den overleden schipper Cornelis Valckenburg file 2503, folio 125
May 5, 1688 ’t Jagt Eemland tot de negotie op Aymuy aangelegt file 2503, folio 206
May 18, 1688 Bij onstentenis van negotie op Aymuy sal ’t jagt Eemland meede naar Maccao afsacken file 2503, folio 222
June 17, 1689 Eemland naar Aymuy te senden met een cargasoen van 2 tonnen gouts file 2504, folio 365
Feb. 26, 1690 ’t Jagt Eemland van Aymuy met de ondercooplieden Pieter Goodschalk en Alexander van ’s Gravenbroek file 2506, folio 92
April 2, 1690 De jagten Coninck van Bantam en Eemland naer Japara en Tagal file 2506, folio 146
May 19, 1690 De jagten Eemland en de Faem met vaderlantse retouren van Bengale naer Ceylon te laten senden om bequaem sijnde te repatrieeren een oft anders naer Batavia gesonden te werden file 2506, folio 221
Nov. 23, 1691 Vertreck van ’t jagt Eemland en de fluyt de Handboog over Malacca na Cormandel en Bengale file 2507, folio 542
Nov. 23, 1691 Den Engelsman Lemuel Blackmore vertreck met Eemland nae Malacca file 2507, folio 544
March 1, 1693 Idem van het jaght Eemland na Banda[47] file 2510, folio 228-229
Dec. 12, 1693 Vertreck van ‘t jagt Eemland na Mauritius, Caab de Goede Hoop en Madagascar file 2511, folio
March 3, 1694 Tijdinge van de terugcomste van het jagt Eemland van de reyse na Mauritius, etcetera file 2512, folio 174
March 5, 1694 Brant in ’t jagt Eemland file 2512, folio 176
March 5, 1694 Ordre voor den fiscael om sig wegens de vrugteloose wederkeringe van het jagt Eemland te informeren file 2512, folio 177