Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Vrankrijk. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 14, 1672 Schrijven van Pater Maurice, intendant voor den Coninck van Vrankrijk in India file 2475, folio 572-574
Oct. 29, 1672 De hoeker de Lijster van de Caep met tijdingh van de oorlogh tusschen Engelant en Vrankrijk file 2475, folio 611
May 21, 1679 Tijdinge van de vreede tusschen onsen staet en Vrankrijk over lant in Souratta aengebraght file 2484, folio 338
May 30, 1679 Vreede met Vrankrijk file 2484, folio 361
May 17, 1698 De tijdinge van de vrede met Vrankrijk den Sultan bekend te maken file 2518, folio 306
June 21, 1698 Publicatie van de vreede met Vrankrijk file 2518, folio 389-390
June 24, 1698 Dank- en bededag over de vreede met Vrankrijk file 2518, folio 390
July 13, 1698 Berigt van de gebruykte solemniteyten aldaar over de vreede met Vrankrijk file 2518, folio 442
Sept. 22, 1698 Notificatie van de vrede met Vrankrijk file 2518, folio 545
Nov. 24, 1698 Notificatie van den ontfang der brieven van daar en van den getroffe vrede met Vrankrijk file 2518, folio 684
Nov. 29, 1698 Item van de vreede met Vrankrijk file 2518, folio 697
Feb. 14, 1701 Relaterende dat Sweeden en Deenemarken in oorlog waren mitsgaders eenige verdere nouvelles wegens den keyser, de Coningen van Spangiën, Engeland en Vrankrijk file 2521, folio 77-78
May 4, 1702 Zijnde Coning William nog in Holland en den gewesen Konink Jacobus in Vrankrijk overleden file 2522, folio 271
Nov. 17, 1702 Alle dienende omme alomme kennisse te doen hebben van den gedeclareerden oorlog door onse staet tegens Vrankrijk en Spagniën file 2523, folio 815
Sept. 14, 1707 Berigt nopende agt France scheepen dewelke uyt Vrankrijk soo na Sint Helena als de Manilhas souden zijn vertrocken file 2531, folio 651
March 31, 1717 Het Franse schip Le Comte de la Maignon na Vrankrijk file 2545, folio 143
Feb. 4, 1726 Vertrek van ’t Frans schip St. Louis naar Vrankrijk file 2559, folio 96
Feb. 17, 1757 Tijding daarmede ontfangen van de vredebreuk tussen Vrankrijk en Engeland file 2587, folio 29
Nov. 27, 1795 Tijding van de geerlangen vreede tusschen Vrankrijk en Republiek der Nederlandsche Vereenigde Provinciën file 2615, folio 135
Dec. 1, 1795 Een placcaat van Hoog Edele Mogende nopens de gesloten vrede tusschen Nederland en Vrankrijk afgekondigd[27] file 2615, folio 137