Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
April 27, 1683 De fluyt de Berckmeer van Japara over Samarang en Damack met 58 coppen van ’t verongeluckte schip N. Noortwijck file 2495, folio 410
June 20, 1684 En de opdragt van ’t Semarangse gouvernement aan d’Edele Compagnie file 2496, folio 742-744
Nov. 5, 1685 De chialoup Semarang na Bantam met den ondercoopman Willem Caaff file 2499, folio 896
Feb. 18, 1686 Tijdinge[492] van Japara en Samarang wegens ’t vermoorden van den commissaris François Tack, tot Cartasoura door Javanen en Sourapattyse Balyers file 2500, folio 180-181
May 11, 1686 En schrijvens[102] van Japara, Semarang en Rembang file 2500, folio 604
June 5, 1687 Per ’t vaartuyg van den Macassaars anachoda Bapa Ope becomen Haar Edelens schrijven[17] van de heer commandeur Joan Albert Sloot en Raad tot Semarang file 2502, folio 367
June 19, 1687 Per inlands vaartuyg van Semarang met een missive[43] van de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad aan Haar Edelens file 2502, folio 391
Dec. 8, 1699 Afscheyd der gesanten van den Samarangsen gouverneur file 2519, folio 862
April 22, 1701 ’t Engels schip Mansil Freguat was op Damaq en Samarang aangeweest file 2521, folio 180
Nov. 4, 1701 ’t Jagt d’Andromeda en passant Semarang te laten aengieren om parthij rijs voor Amboina in te nemen file 2521, folio 542
July 18, 1704 Aankomste van het jagtje den Blauwen Berg van Timor over Japara en Samarang file 2525, folio 369
Sept. 13, 1704 En twee brieven van onse minsters tot Japara en Samarang file 2525, folio 553-554
June 23, 1705 Soo mede een copia dito aan den heer commissaris en raad tot Semarang file 2527, folio 531-532
June 7, 1708 En de Bescherminge van Macassar over Samarang met duplicaat schrijvens van d’eerst file 2532, folio 337
July 7, 1708 Ontfangst van diverse brieven zoo van Sourabaya als Samarang file 2532, folio 423
Dec. 4, 1708 ’t Schip Reygersdaal van Sourabaya over Samarang met schrijvens file 2532, folio 737
June 16, 1710 Een briefje na Samarang afgevaardigt file 2534, folio 304
Sept. 3, 1710 Arrivement van de chialoup d’Elisabeth van Sourabaya over Samarang file 2534, folio 485
Sept. 11, 1712 Zoelen na Semarang? file 2537, folio 604
March 23, 1714 En de Semarangse militairen met een duplicaat brief weder derwaarts gedepescheert file 2540, folio 341