Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Rotterdam. We found 180 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 5, 1668 Brandt buyten de poort Rotterdam file 2471, folio 3
Oct. 3, 1671 Den ondercoopman Justinus van Hertogh van het schip den Eendragt met de brieven van de camer Rotterdam aenlandt file 2474, folio 295
May 17, 1673 Hellevoetsluys uyt het vaderlant voor Rotterdam file 2476, folio 239
June 13, 1673 De poorten Rotterdam en Uytrecht door Haer Edelens besichtight file 2476, folio 276
Nov. 6, 1673 En Palimbangh, met seecker persoon Jacob Pietersen van Rotterdam door de Javanen op Lampon verkocht geweest file 2476, folio 606
July 24, 1674 Een kerkhoff buyten de poort Rotterdam te maeken file 2477, folio 223
Nov. 17, 1674 De retourvloot onder d’Ed. Cornelis Valconier na het patria onder zeyl bestaende uyt 7 kloeke bodems: Makassar ende het Sticht Utrecht voor Amsterdam; Tidore voor Zeeland; Vrije Zee voor Delff; Eendragt voor Rotterdam; Jonge Prins voor Hoorn ende de Vrijheyd voor Enkhuysen file 2477, folio 337-340
Jan. 1, 1675 Brant buyten de poort Rotterdam file 2478, folio 2
May 11, 1675 Het nieuw schip Africa van het vaderlant voor Rotterdam file 2478, folio 371-372
Jan. 24, 1677 Het retourschip de Eendragt uyt het vaderlant voor Rotterdam file 2481, folio 33-34
Jan. 24, 1677 Schrijven daar met van Rotterdam en van de Caap file 2481, folio 34
Sept. 10, 1678 Met schrijven van d’Ed. heeren bewindhebberen ter camer Rotterdam file 2483, folio 763
Sept. 10, 1678 Met schrijven van d’Ed. heeren bewindhebberen ter camer Rotterdam file 2483, folio 765
March 15, 1680 En oocq voor Rotterdam file 2486, folio 272
Nov. 16, 1680 Radja Palacca besoekt den president binnen ’t Casteel [Rotterdam] en den president weder hem op Bontuale file 2487, folio 1433
Nov. 27, 1680 ’t Schip Hellevoetsluys over St. Jago en de Caap uyt ons lieve vaderlant voor Rotterdam file 2487, folio 1469-1470
Jan. 3, 1682 En voor Rotterdam f. 41084 file 2491, folio 10
Jan. 24, 1682 Van Rotterdam f. 1392,- file 2491, folio 82
Jan. 27, 1682 Het bootie het Wout voor gedaane uytreyse voor Rotterdam toegelegt de halve premie file 2491, folio 102
April 4, 1682 En een carguasoen van f. 196292 voor Zeelant en f. 528 voor de camer Rotterdam file 2492, folio 773-774