Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 13, 1673 Schrijven van Palimbangh file 2476, folio 276
June 13, 1673 Billiton door de Palimbangse en Johor door de Jambysen overrompelt file 2476, folio 276
June 13, 1673 De poorten Rotterdam en Uytrecht door Haer Edelens besichtight file 2476, folio 276
June 14, 1673 De fluyt Buyren uyt Amboina file 2476, folio 276-277
June 14, 1673 Muyden van Japara file 2476, folio 277-278
June 14, 1673 Kruyskercke van Bantam en uyt den vloot file 2476, folio 278-280
June 14, 1673 Het jacht de Pijl van Mauritius komende oock uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2476, folio 280
June 14, 1673 Kort verhael van de voyagie van het jacht de Pijl [naar Madagascar, Mosambique, Mauritius etc.] file 2476, folio 281-282
June 14, 1673 Schrijven van Meliskercke uyt de Straet Sunda file 2476, folio 282
June 14, 1673 Schrijven uyt Amboina per borger vaertuygh file 2476, folio 282
June 15, 1673 Briefje van Kattenburgh komende van Sint Helena dat verovert is file 2476, folio 283
June 15, 1673 Briefje van den resident Caef tot Bantam file 2476, folio 283
June 15, 1673 Briefje van den opperhoofden van de Vrijheyt file 2476, folio 284
June 16, 1673 Pieter Alvis vergunt sijn jacht na Macao te senden file 2476, folio 284
June 16, 1673 Aernout Wesdorp capitein over de compagnie van het Vierkant file 2476, folio 284
June 16, 1673 Daniel Parvé president van boedelmeesteren file 2476, folio 284
June 16, 1673 d’Hr. Hendrick Heydanus in de Raet van Justitie en d’Ed. Jacob van Dam uyt deselve weder tot secretaris van schepenen gestelt file 2476, folio 285
June 16, 1673 Daniel Beeck eerste klercq van schepenen file 2476, folio 285
June 16, 1673 De schans Jaccatra met Inlantse soldaten te mannen file 2476, folio 285
June 17, 1673 Durgerdam van Japara file 2476, folio 285-286