Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Pamanoekan. We found 101 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 19, 1678 Het jacht de Experiment na de besettingh voor Pamanoukan file 2482, folio 157-158
Sept. 13, 1682 Pamanoekan door den Bantamsen rovers verbrant file 2493, folio 1871
April 16, 1683 Twee translaat briefjes van de Javaanse regenten tot Intchiassem en Pamanoekan na Tanjongpoura geschreven file 2495, folio 383-384
April 21, 1683 De negorijen Pamanoekan, Sindoradja en Sinerajes door vijandelijcke vaertuygen afgelopen, parthij inwoonders dootgeslagen en weggevoert file 2495, folio 387
July 13, 1683 Translaat briefje[343] van den capiteyn Dain Matara van voor Pamanoekan aen Sijn Edelheyt per Maccassaerse sergeant file 2495, folio 692-693
Aug. 7, 1683 Ten kosten van een Europeaans zoldaat, een Amboinese sergeant en 15 gequetste, sijnde 50 der vijanden gesneuvelt en gequetst; de vijanden willen haer liever doot vegten als overgeven; niettegenstaende in verscheyden actiën vele doden en gequetsten bekomen; werdende door 5 negorijen omtrent Pamanoekan met montkost versorgt file 2495, folio 792-793
March 25, 1685 Briefje[87] van capitain Jochum Michielsz. van voor Pamanoekan file 2498, folio 223
June 15, 1685 Briefje[185] van capitain Jochum Michielsz. tot Pamanoekan per vissers vaartuygh file 2498, folio 461
June 21, 1685 Briefje[194] aan den capitain Jochum Michielsz. tot Pamanoekan per ’t sloepje de Nagtegael file 2498, folio 479
July 18, 1685 Briefje[239] aan capitain Jochum Michielsz. tot Pamanoekan per twee Bantamse pantchiallangs file 2498, folio 573
July 22, 1685 Capitain Jochum Michielsz. met de 8 pantchiallangs van Pamanoekan terugge file 2498, folio 613
Aug. 2, 1685 Den capitain Jochum Michielsz. levert aan Zijn Edelheyt over een dagelijxe aanteeckeninge[261] van ’t voorgevallene op de togt na Pamanoekan, Intchiassem file 2498, folio 649
Aug. 4, 1685 De pantchiallang de Cacap naar Pamanoekan file 2498, folio 651
Aug. 9, 1685 Briefje van den capitain Jochum Michielsz.[267] tot Pamanoekan file 2499, folio 669
April 17, 1686 Resolutie betreffende de landen van Craoang tot Pamanoekan file 2500, folio 465
May 15, 1686 Publicatie van ’t biljet[114] waarbij alle de hoofden der landen beoostende jurisdictie van Jaccatra tot Pamanoekan toe gelegen opontboden werden file 2500, folio 641
June 12, 1686 Briefje[149] van den ontfanger generael Jan Parve aan den Angabey Wangsa Tanoe tot Pamanoekan per pantchiallang file 2501, folio 811
July 1, 1686 Briefje[177] van Angabey Wangsa Tanoe, tot Pamanoekan file 2501, folio 896-897
Oct. 7, 1686 Per pantchiallangs 2 eensluydende brieffjes aan de regenten van Intchiassem en Pamanoekan file 2501, folio 1217
March 7, 1689 Brieffje[252] van Zijn Edelheyt aen Angabey Wangsa Tanoe tot Pamanoekan file 2504, folio 202