Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Pamacassan. We found 63 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 9, 1687 Besoigne over ’t bestier der landen van Sumanap en Pamacassan op Madura file 2502, folio 233-234
Oct. 5, 1697 Mitsgaders een gevange Pamacassanger file 2517, folio 731
Dec. 22, 1702 Item aan Radeen Aria Adicarra tot Pamakassan file 2523, folio 924
July 5, 1705 De afgesanten van den Radeen Aria Tjacranagara ende de mantris van Sumanap en Pamacassan arriveren alhier met een briefje van hun meesters file 2527, folio 596-597
Aug. 4, 1705 De gesanten van Sumanap en Pamacassan vertrekken met schrijvens van dese regeringe voor hun meester weder na huys file 2527, folio 680
Aug. 4, 1705 Insertie van den briev aan den regent van Sumanap en Pamacassan file 2527, folio 680-681
Aug. 27, 1705 Item een aan den jongen regent van Sumanap en Pamacassan hiernevens g’insereert file 2527, folio 758-759
Oct. 30, 1705 Meldende dat de onlusten tusschen den Pamacassansen regent Radeen Aria Dicara en sijn schoondogter Radeen Ayoe van Sumanap, soodanig waren toegenomen dat desen al eenige reysen waren handgemeen geweest file 2527, folio 955
Nov. 1, 1705 Meldende het laaste de toenemende onlusten tusschen de volkeren van Sumanap en Pamacassan nevens een verhaal van ’t voorgevallene aldaar file 2527, folio 965
Feb. 19, 1706 De patchiallang de Schelvis vertrekt nae Cheribon om op sijn retour op Pamacassan en Tsjassem na de voorraed der houtwerken te vernemen file 2528, folio 70
March 15, 1706 Dat de saken in de landen van Sumanap en Pamacassan in redelijken goeden stand en den Panembahan in goede gesondheyt was file 2528, folio 106
March 25, 1706 De briefdragers van Sumanap en Pamacassan leveren over twee brieven van haere meesters file 2528, folio 120
March 30, 1706 Rapport van den coopman Hendrick van der Horst wegens sijne overrigtinge tot Sumanap en Pamacassan ten generale secretarye ontfangen file 2528, folio
April 24, 1707 En eyndelijk die aan Radeen Aria Adicara ende de Mantries tot Pamacassan file 2530, folio 236-237
May 2, 1707 Eyndelijk van ’t briefje aan Radeen Aria Adicara en de Mantries van Pamacassan file 2530, folio 266-267
Dec. 17, 1708 De briefdragers van Zumanap en Pamacassan werden na huys gedimiteert met schrijvens aan hun meesters file 2532, folio 752
Dec. 17, 1708 En dito aan Pamacassan geschreven file 2532, folio 753-754
Aug. 3, 1709 De briefdrager van Radeen Aria Adicara van Sourabaya met schrijvens van capitain Willem Sergeant en hun meester tot Pamacassan file 2533, folio 412-413
Dec. 11, 1709 Item aan Radeen Aria Adicara tot Pamacassan file 2533, folio 694-695
May 29, 1710 De zaken tot Pamacassan in een goeden staat file 2534, folio 272-273