Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 9, 1687 Van Sumatra’s Westcust een Chinees vaartuyg met een ample missive[414] van den Edelen gesaghebber Abram Bouden en raad tot Padang file 2502, folio 232
April 9, 1687 Nieuws daarmede file 2502, folio 232-233
April 9, 1687 Besoigne over ’t bestier der landen van Sumanap en Pamacassan op Madura file 2502, folio 233-234
April 9, 1687 De heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin gecommitteert om Aria Poulandjiwa[415] na huys te depecheren file 2502, folio 234
April 9, 1687 De 2 stuken lands onder Ankée leggende van den borger Pieter van Leeuwen en den Jure Bassa[416] van Ankée tot een campon der Boegynesen geapproprieert file 2502, folio 234
April 9, 1687 En de eygenaars Pieter van Leeuwen 600 en den Jure Bassa 300 rds daarvoor toegelegt file 2502, folio 234
April 9, 1687 Het nodige gelt om de ringsloot tot in de Crocot voort te graven te laten heffen, desnoots bij constraincte van de eygenaars der landen bewesten de Crocot file 2502, folio 234
April 10, 1687 Per Javaans vaartuyg van Bantam een briefje[417] van de heer commandeur Salomon Lesage en raad file 2502, folio 235
April 10, 1687 Met Chinees vaartuyg van Padang een translaat briefje van den Panglima Radja aan Haar Hoog Edeelheyt file 2502, folio 235-236
April 11, 1687 Per 4 Javanen uyt de Carwangse bovenlanden twee originele briefjes[418] van den Edelen capiteyn Harman Wanderpoel en vendrig Willem Kuffelaar file 2502, folio 237
April 11, 1687 De fluyt scheepjes Sparwoude en Meerl van Bengale file 2502, folio 237
April 11, 1687 ’t Geladene cargasoen in die twee bodems file 2502, folio 237-239
April 11, 1687 Brief[419] van den oppercoopman en principaal gesaghebber Pieter Willeboorts en Raad tot Ougly file 2502, folio 239
April 11, 1687 Item twee origineele missives als eene[420] van den Edelen heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede en eene[421] van gesaghebbern P. Willeboorts en raad tot Ougly file 2502, folio 239
April 11, 1687 De cat Opmeer van Malacca over Palembang file 2502, folio 240
April 11, 1687 Missive[422] van de heer gouverneur Thomas Sligher en raad tot Malacca file 2502, folio 240
April 11, 1687 ’t Geladene in dien bodem tot Malacca monteerde guldens 26167:13:3 file 2502, folio 240
April 11, 1687 Item 1665 lb. peper tot Palembang f. 21349:2:8 file 2502, folio 240
April 11, 1687 Missiven[423] van den commandant Willem Zabelaar en raad file 2502, folio 240
April 11, 1687 ’t Jagtje de Wiltschut geprojecteert uyt den treyn tot overvoer van den ondercoopman Willem Valentein naar Johoor file 2502, folio 240-241