Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Maccassar. We found 49 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 10, 1659 Is gearresteert besendinge na ’t Macassaerse hoff, nevens voldoeninge van desselfs pretensiën te doen file 2460, folio 45
Feb. 10, 1659 Den coopman Willem Bastingh als commissaris aen ’t Macassaerse hoff te senden file 2460, folio 45
Feb. 25, 1659 [Schrijvens aan de Macassaarse vorst om vrede] file 2460, folio 56
Aug. 10, 1666 [Hoe de Coninck van Maccasser sijn genegentheyt toonde] file 2469, folio 240
Sept. 22, 1666 Een lamboe van Maccassar met twee anachodas file 2469, folio 279
Oct. 27, 1677 Het jachtie het Casteel Rotterdam van Maccassar file 2481, folio 510
April 10, 1681 En daerbij veel Palembangers en oock het hooft der Maccassaarse stroper Dain Mangika omgecomen file 2489, folio 438-439
Jan. 17, 1682 Den Macassarsen Dain Cecila van Bantam na de Oostcust vertrocken file 2491, folio 54-55
Feb. 9, 1682 Resolutie wegens Amboina, Banda en Maccassar en Bantam file 2491, folio 239
Feb. 10, 1682 Alsmede den gedesigneerden president van Macassars François Tack 130 guldens ’s maants voor 3 jaar file 2491, folio 241
March 20, 1682 Translaat briefje door den Macassaarsen Dain Matara aan Sijn Edelheyt file 2491, folio 495
June 8, 1683 ’t Schip Suyt Bevelant van Maccassar en Bima over Japara met den ondercoopman Abraham Holscher file 2495, folio 555
June 8, 1683 Nieuws van Maccassar file 2495, folio 556
June 30, 1683 Missive[324] van den heer president Jacob Cops op Maccassar per inlands vaertuygh file 2495, folio 641
Sept. 27, 1683 Brieven[473] van den heer gouverneur Robbert Padbrugge en raet uyt Amboina en den heer president Jacob Cops en raet op Maccassar file 2495, folio 912
Sept. 27, 1683 Item van Maccassar file 2495, folio 913
Oct. 14, 1683 Briefje[491] van Maccassar van de heer president Jacob Cops en raat per Ambonsen vrijborger Leendert Snijders file 2495, folio 940-941
Oct. 28, 1683 De chialoup Onrust van Maccassar met een missive[507] van de heer gouverneur Cornelis van Quaalbergh file 2495, folio 960
Nov. 8, 1683 Briefje[545] van Maccassar van de heer president Jacob Cops per Bandaas borger Nicolaas Swaan file 2495, folio 1056
Feb. 8, 1684 Den commandeur Isaack Soolmans van de Commissie na Maccassar ontslagen file 2496, folio 165