Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Priangers. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 15, 1696 Om beneffens den resident Christiaan Crijger de Prianger landen te visiteren file 2516, folio 546
April 4, 1698 Depêsche der afgesondene sourouans van de regenten der Prianger landen file 2518, folio 226
Oct. 5, 1698 Meldende de overcomste aldaar der Prianger volkeren met haar ingesamelde goederen voor d’E. Compagnie file 2518, folio 573
Oct. 17, 1698 En de nevenstaande goederen van ’t geleverde aldaar door de Priangers file 2518, folio 599
Aug. 14, 1700 Vertreck der gecommitteerdens na de Prianger landen om de geschillen dier volckeren bij te leggen file 2520, folio 446
Sept. 25, 1700 Briefje van Sirrebon tot advis der aankomste der gecomitteerdens uyt de Prianger bovenlanden file 2520, folio 518-519
May 12, 1701 Den sergeant Jan Casper Lippius na de Prianger bovenlanden gesonden om den Inlanders tot het maken van garen en indigo aan te setten file 2521, folio 225
April 25, 1703 Den sergeant Theunis Heldermans en 2 soldaten na de Prianger bovenlanden afgevaerdigt file 2524, folio 142
June 17, 1703 Per de teruggekeerde Javanen een brievje aan den luytenant Pieter Schipio en vaandrig Jacob Palm na de Prianger bovenlanden afgevaardigt file 2524, folio 231
June 21, 1703 Den vaandrig Jacob Palm en sergeant Theunis Helderman, etc. over de Prianger bovenlanden na Cheribon te vertrecken file 2524, folio 236
July 2, 1703 En maakt bekent en vertreck van gemelte Palm over de Prianger bovenlanden file 2524, folio 266-267
Aug. 14, 1705 Tot berigt dat den provisioneel vaandrigh Egbert Jansz. binnen korten met eenige militie over die post naar de Prianger landen tegens Porwata stont op te trekken file 2527, folio 722
Aug. 19, 1705 Den provisioneel vaandrig Egbert Jansz. marcheert met eenige militie naar de Prianger landen over Tanjongpoura tegens Prowata file 2527, folio 732-733
Sept. 5, 1705 Den vaandrager Caspar Lippius geeft slegte getuygenissen van Pangerang Joudaningrat en zijn volk in de Priangers landen file 2527, folio 784
Sept. 16, 1720 Na Cheribon vertrekt om Prianger whaaren de patchiallang de Beschermer file 2551, folio 581
Nov. 10, 1721 Mitsgaders de nevenstaande Priangers whaaren en houtwerken file 2553, folio 802