Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Macasser. We found 258 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 6, 1667 [Een jonckje met sandelhout van Macasser tot Bantam gecomen] file 2470, folio 135
Dec. 4, 1669 d’Hr. Admirael Speelman ontrent Japare met de coningen en grooten van Macasser file 2472, folio 540-543
June 28, 1670 Tijdingh van Andries Hartman, ‘hebbense sijn jacht, het Hart, waermede hij van Macasser was vertrocken, tot Brissee verkocht aen eenige Portugeesen van Timor daer aengekomen’ van Macassar dat den Konink van Goa overleden was file 2473, folio 215
Jan. 12, 1681 Schrijven naar Cheribon aan den commissaris Van Dijck per Macassers vaertuygh file 2488, folio 54-55
June 8, 1683 En een missive[278] van de president Jacob Cops en raat tot Macasser file 2495, folio 555
Sept. 27, 1683 De presidie van Macasser dit jaer ten agteren geteert f. 73754:8:7 file 2495, folio 913
Jan. 23, 1684 Resolutie wegens Cheribon en Macasser; item ’t vervoeren der gesubmitteerde Bantamse vlugtelingen file 2496, folio 86
May 24, 1684 Den Edelen Commandeur François Tack als president van Macasser toegevoegt 170 guldens ter maant ’t sedert 19e April 1682 en den rangh der independente presidenten naast de oppercoopluyden deses Casteels file 2496, folio 576
May 25, 1684 Item een briefje[165] van den heer President Jacob Cops tot Macasser file 2496, folio 578
Sept. 30, 1684 Missive[356] na Macasser aan den heer president Jacob Cops per Macassaers vaartuygh file 2497, folio 1097
Oct. 29, 1684 Briefje[390] van Macasser van den raat aldaar per Chinees vaartuygh file 2497, folio 1177
Nov. 16, 1684 De fluyt Aardenburgh uyt Ternate over Macasser terugge file 2497, folio 1251
Nov. 16, 1684 Nieuws van Macasser file 2497, folio 1252-1253
Feb. 21, 1685 Met welcke bodem mede na Caap versonden werden drie banditen als Nioman van Macasser, Lingay van Baly en Tamba alias Bappa Ope van Bougys file 2498, folio 136
March 2, 1685 50 Militairen en 20.000? rijksdaalders aan contanten, na Macasser te senden file 2498, folio 165
March 2, 1685 Den fiscael tot Macasser François Prins 50 guldens ter maant toegelegt file 2498, folio 165
May 16, 1685 Het vonnisse des doods tegens de lijfeygenen Ontong van Macasser en Tabamang van Baly over fugie gemitigeerd file 2498, folio 403
July 14, 1685 Waterland en Macasser van Japara file 2498, folio 539
July 14, 1685 Idem van Macasser file 2498, folio 541
Aug. 26, 1685 Brieven[295] van Macasser per borger vaartuygh file 2499, folio 733