Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Depatty Timba Nagara en Soutananga. We found 15 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 22, 1680 Item een gelijck van den ouden Sultan van Chirrebon file 2486, folio 300
May 4, 1680 Resolutie wegens Chirrebon file 2486, folio 481
May 12, 1682 Het comptoir Tegal onder Chirrebon sortabel te stellen[3] file 2492, folio 1015
June 12, 1682 Het hoecker de Quartel van Chirrebon file 2492, folio 1277
June 12, 1682 Translaat missive van de drie princen gebroeders tot Chirrebon aan den Sousouhounang file 2492, folio 1279-1280
June 26, 1682 De fluyt Egelenburgh van Chirrebon met beesten file 2492, folio 1351
Sept. 14, 1682 De fluyt Delfshaven naar Chirrebon met een briefje aan den coopman Marten Sampson file 2493, folio 1886
Nov. 7, 1682 Den coopman Marten Sampson van Chirrebon met een missive file 2494, folio 2183
Dec. 20, 1682 De fluyt Westbroeck van Chirrebon en Tegal met een briefje van de Tagaalse residenten file 2494, folio 2422
March 22, 1697 ’t Jaghtje de Caauw om peper nae Chirrebon file 2517, folio 246
Sept. 10, 1699 Een briefje van den resident en raed tot Chirrebon per Chinees vaertuyg ontfangen file 2519, folio 599
March 26, 1700 Ontfang eener missive van Chirrebon meldende dat er even buyten de Straet Banka 3 zeerovers waren vernomen file 2520, folio 144
Aug. 4, 1701 Vertrek van de chialoup de Hengelaer en 2 patsjallangs na Chirrebon ten geleyde van eenige visschers vaertuygen en schrijvens van hier file 2521, folio 381
Feb. 15, 1703 Per Inlands vaartuyg van Chirrebon ontfangen een duplicaat briefje van den resident en raed file 2524, folio 59
May 16, 1703 De chialoup Elisabeth en de pantsiallangs de Vogelstruys en Schelvis van Chirrebon terugge met de Sirrebonse Javanen, die om te modderen van daer gevordert sijn file 2524, folio 172