Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Sloot, Joan Albert. We found 178 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 28, 1676 Peguw en de Snaauw mede van Japara met den capiteyn Joan Albert Sloot file 2480, folio 338
Sept. 29, 1676 De militairen met Peguw van de oost geretourneert met den capiteyn Joan Albert Sloot binnen gemarcheert file 2480, folio 352
May 29, 1680 Brieffje van den capitein Joan Albert Sloot van Wanacarta file 2486, folio 695
Jan. 2, 1682 Capiteyn Joan Albert Sloot aan de Nieuwe Poort file 2491, folio 5
Aug. 14, 1682 Drie Compagnies Macassaren en Bougysen binnen om aanstonts met de patchiallangs onder den Edele Joan Albert Sloot na de Straat te gaan en op de vijanden vaartuygen te cruyssen file 2493, folio 1672
Aug. 15, 1682 Den capiteyn Joan Albert Sloot met 23 onser Inlantse oorlogsvaartuygen nevens het jagt Palleacatta na de Straat file 2493, folio 1674-1676
Aug. 23, 1682 Het schip de Veluwe van de eylanden hieromher met een briefje van den Edele capiteyn Joan Albert Sloot file 2493, folio 1732
Aug. 24, 1682 Briefje van den Edele capiteyn Joan Albert Sloot van ontrent de eylanden per een matroos file 2493, folio 1733-1734
Aug. 27, 1682 Het jacht Rammekens na de revier Craoang met een briefje aan den Edele capiteyn Joan Albert Sloot file 2493, folio 1742-1743
June 22, 1684 ’t Schip ’t Wapen van Tertholen van Cormandel met den capitain Joan Albert Sloot ende een missive[223] van de Heer Gouverneur Jacob Jorisz. Pits uyt Nagapatnam file 2496, folio 752
Nov. 26, 1686 Authorisatie van de heeren Daniël Braams en Joan Albert Sloot, den eersten voor admirael der retourvloot file 2501, folio 1369
Nov. 29, 1686 Met den commandeur Joan Albert Sloot en oppercoopman Pieter van den Hoorn file 2501, folio 1374
Dec. 24, 1686 Briefje na Japara per Chinees vaartuyg aan de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2501, folio 1424-1425
Jan. 21, 1687 Briefje[299] van den heer commandeur Joan Albert Sloot en raad, ’t nieuws daaruyt file 2502, folio 36
Feb. 8, 1687 Met een brieffje[313] aan den heer commandeur Joan Albert Sloot en de residenten tot Tagal en Sourabaya file 2502, folio 62
Feb. 28, 1687 Per vissersvaartuyg van Japara een missive[357] van de Hr. commandeur Joan Albert Sloot en raad aldaar; inhoud van dien file 2502, folio 133-134
March 4, 1687 Missive[361] aan den heer commandeur Joan Albert Sloot en raad te Japara file 2502, folio 143
March 5, 1687 Per teruggaande vissersvaartuyg na Japara gesonden de copy des briefs gisteren door Haar Edelens aan den heer commandeur Joan Albert Sloot en raad aldaar geschreven file 2502, folio 146
April 11, 1687 De schepen Silversteyn en Courtgene naar Java’s Oostcust met een duplicaat briefje[424] aan de heer commandant Joan Albert Sloot tot Japara, en de residenten tot Serebon en Tagal[425] file 2502, folio 241
April 15, 1687 Originele missive aan de heer commandeur Joan Albert Sloot en Raad tot Japara file 2502, folio 256