Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Mangindanao. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 3, 1668 Een vaartuygh van Mangindanao met een brief aen d’Hr. gouverneur generaal file 2471, folio 137-138
June 10, 1668 Gesanten van Mangindanao keren weder nae huys file 2471, folio 205-206
July 18, 1700 Overlijden van den ouden en successie van den nieuwen coning tot Mangindanao file 2520, folio 371
July 21, 1700 Teneur der missive van den coning van Mangindanao file 2520, folio 381-384
Feb. 5, 1701 Inhout van de missive aen den coning van Mangindanao file 2521, folio 59-60
June 14, 1701 Soomede een dagelijxe aanteeckeninge door den gecommitteerdens gehouden wegens hunner voyagie na Mangindanao file 2521, folio 284
Nov. 3, 1701 Vertrek van gecommitteerdens per ’t jagtje de Schaap na Mangindanao, d’eylanden van Talauw en ten wat eynde file 2521, folio 533
Sept. 14, 1705 Uyt Mangindanao arriveert alhier per eygen vaartuygh den afgesant van den Coningh over dat land file 2527, folio 810
Sept. 15, 1705 Den envoys van Mangindanao krijgt alhier permissie een gonting te mogen inkoopen file 2527, folio 817
Oct. 10, 1707 Sijn Edelheyd send ter secretarye twee Maleydse brieven door den Coning van Mangindanao aan Sijn Edelheyd den heere oud gouverneur generaal Willem van Outhoorn en aan den ontfanger generaal geschreven file 2531, folio 696
Aug. 27, 1708 De afgesant Tsafaroen van Mangindanao met vijf Maleytse brieven van de Coning aan Haar Edelens, etc. file 2532, folio 547
Dec. 7, 1709 ’t Engels scheepje Darling Galey over Timor na Mangindanao file 2533, folio 683
Aug. 21, 1715 De afgesondenen van den koning van Mangindanao werden bij den Heere gouverneur generaal begeleyd file 2542, folio 762
Aug. 27, 1719 Een duplicaat briefje van Samarang per een tweede gesant van Mangindanao file 2548, folio 599
Aug. 28, 1719 Den eerste gesant van Mangindanao brengt een originele brief van Samarang file 2548, folio 599-600
Aug. 29, 1719 De Mangindanaose gesanten ter audiëntie bij den heere generaal file 2548, folio 602
Aug. 29, 1719 Translaat Maleyse brief door deselve aangebragt en door den onderkoning van Mangindanao geschreven file 2548, folio 602-605
Oct. 16, 1719 Vertrek van Mangindanoese briefdragers met een brief van dese regering aan hare meester file 2549, folio 721
Sept. 4, 1722 Een brieff van den coning van Mangindanao ter secretarye ontfangen file 2554, folio 634
Dec. 30, 1722 Conferentie tusschen de heer Mattheus de Haan en Joan Adriaan Crudop en de gesanten van Bony en Mangindanao file 2554, folio 884