Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Riebeeck, Abraham van. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 30, 1679 Resolutie om d’Ed. Isaack de St. Martin, François Tack en Abraham van Riebeeck na Bantam te committeren om tegens de Engelsz en Franse over het vervoeren van ’s Compagnies volk te protesteren file 2485, folio 628
Sept. 14, 1679 d’Ed. Isaack de St. Martin, François Tack, en Abraham van Riebeeck met het Lant van Schouwen terugh van Bantam file 2485, folio 656
July 2, 1680 De fluyt Westeramstel naer de Straat Banca met d’Ed. Abraham van Riebeeck en Joannes Besselman ten geleyde der Japans vaerders file 2487, folio 896
Aug. 3, 1680 De fluyt Westeramstel uyt de Straat Banca terugge met de gecommitteerdens Abraham van Riebeeck en Joannes Besselman file 2487, folio 1093
Aug. 3, 1680 Rapportje van Riebeeck en Besselman file 2487, folio 1093
Feb. 25, 1682 Ende den Ed. Abraham van Riebeeck als ordinair lith in den aghtbare Raat van Justitie een tractement van 100 guldens ter maant aangeleght file 2491, folio 316
May 24, 1684 d’Edele Abraham van Riebeeck tot secretaris van den Hooge Regeering verkooren file 2496, folio 576
Oct. 6, 1684 Meester Abraham van Riebeeck secretaris van Haar Edelens 150 guldens ’s maants toegelegt t’sedert 26en May jongstleden file 2497, folio 1121
May 1, 1686 De heer secretaris Mr. Abraham van Riebeeck na de wooninge van den Siamse ambassadeur file 2500, folio 535
Sept. 6, 1690 De heer en Mr. Abraham van Riebeeck president van heeren schepenen file 2506, folio 414
July 18, 1692 De heer raat extraordinair Abraham van Riebeeck aangestelt tot censur over de druckerije file 2509, folio 515
Aug. 29, 1692 Rapport van de heeren Wouter Valkenier en Abraham van Riebeeck wegens hare gedane visite in ’t armenhuys deser stede file 2509, folio 605
Sept. 30, 1692 De heeren Abraham van Riebeeck en Wijbrandus Lijcochthon gecommitteert tot het naesien van een kaart met verscheyde papieren van heemraden file 2509, folio 678
Nov. 28, 1696 Insertie van ’t translaat der missive van Radja Bony aan d’Hr. ordinary raad Abraham van Riebeeck geschreven den 24e Augusto passado op Batavia en heden ter generale secretarye ontfangen file 2516, folio 947
Dec. 6, 1710 Alsook van een brief door den Tommagong Poespa Nagara tot Grissee aan Sijn Edelheyt den heer Gouverneur Generaal Abraham van Riebeeck geschreven file 2534, folio 732-733
Sept. 7, 1712 Den Hr. Generaal Abraham van Riebeeck vertrekt in geselschap van d’Hr. Chasteleyn na de Craoangse landen[2] file 2537, folio 599-602
Nov. 17, 1713 De Hr. Gouverneur Generaal Mr. Abraham van Riebeeck overleden[16] file 2539, folio 993-997
May 18, 1714 Mevrouw Elisabeth van Oosten weduwe van den heere gouverneur generaal Mr. Abraham van Riebeeck overleden file 2540, folio 525