Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Craoangh. We found 45 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 7, 1680 Den capiteyn Willem Hartsinck binnen met een translaat brieffje van de hoofden Wangsa Naya en Sacra Jouda omtrent Craoangh file 2486, folio 252-253
April 7, 1680 En ’t roven der rebellen in de Craoangse contreyen file 2486, folio 352-353
Aug. 5, 1680 Capiteyn Willem Hartsick binnen met een briefje van Depatty Galongong van Craoangh file 2487, folio 1095
March 11, 1681 Aenkomste van den Tommagon Natta Jouda van Craoangh alhier file 2488, folio 315
April 8, 1681 Translaat briefje van Carta Jouda aen Haer Edelens van Craoangh file 2489, folio 435-436
June 24, 1681 Den Balyer Sarantacka met eenige van sijn volcq van Craoangh met 2 Compagnies vaertuygen file 2489, folio 783
July 22, 1681 De visscherijen langs de revier Craoangh [aen zijnden vader?] erffelijck toebehooren file 2489, folio 873
Aug. 1, 1681 Resolutie wegens Japara en Craoangh file 2489, folio 951
Jan. 14, 1682 Tijding wegens het vermoorden van het volck op de hoeck van Craoangh door de volkeren van den Bantamsen Pangeran Abdul Allie. file 2491, folio 37-39
June 11, 1682 Het jacht Naardermeer na Craoangh om te cruyssen met 2 briefjes aan de opperhoofden der schepen Alexander en Odijck file 2492, folio 1271
Sept. 14, 1682 Translaat briefje van den Tommagon Natta Jouda uyt Craoangh aan den lantdrost Laurens Pit de Jonge file 2493, folio 1878-1880
Jan. 13, 1683 Twee briefjes[16] van den commandeur Jacob de Vos op ’t fregat de Tijger van de hoek van Craoangh met 51 Corease[17] slaven file 2495, folio 55
Jan. 20, 1683 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen van ’t cruysen omtrent Craoangh file 2495, folio 87
March 26, 1683 ’t Fregat de Tijger met 4 onser pantchiallangs na de hoeck van Craoangh om te cruyssen file 2495, folio 316
April 21, 1683 Brieffje[189] van den commandant Jacob Vosch op de Tijger cruyssende omtrent Craoangh file 2495, folio 387
April 22, 1683 Brieffje[191] van den commandant Jacob Vosch op de Tijger cruyssende omtrent de rivier van Craoangh file 2495, folio 389
April 26, 1683 De Amboinees vaandrigh Zacharias Zawarga met 2 pantchiallangs van ’t cruyssen omtrent Craoangh, terugge; sijn mondeling relaes file 2495, folio 408
April 27, 1683 Brieffje[202] van den commandant Jacob de Vosch op de Tijger van ontrent Craoangh per pantchiallang file 2495, folio 409
April 28, 1683 Schrijven[205] aen den commandant Jacob Vosch op de Tijger omtrent de rivier Craoangh per gontingh file 2495, folio 414
May 16, 1683 De chialoup de Griffioen na de hoeck van Craoangh file 2495, folio 472