Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
June 30, 1671 Willem van Outhoorn voor Compagnies suppoosten in de stad, als capiteyn file 2474, folio 183
Nov. 20, 1671 d’Ed. Willem van Outhoorn ontfanger generael file 2474, folio 369
April 5, 1672 Den ontfanger Willem van Outhoorn vice president van den Raedt van Justitie file 2475, folio 200
Aug. 26, 1672 En daerover bij provisie als president te laten sitten d’Ed. Willem van Outhoorn file 2475, folio 474
July 6, 1676 En d’Ed. Willem van Outhoorn tot collonel over de Inlanders in plaats geëligeert file 2480, folio 230
Aug. 18, 1676 d’Hr. Pieter van Hoorn van ’t collonelschap bedankt en d’Ed. Willem van Outhoorn in zijn Edele plaats voorgestelt file 2480, folio 288-289
Jan. 3, 1678 Resolutie om d’Ed. ontfanger Willem van Outhoorn in commissie na Bantam te senden om hun haar quaat bedrijf voor te houden file 2482, folio 6
Jan. 11, 1678 Maar de besending van d’Ed. Willem van Outhoorn nae Bantam uyt te stellen en heer Jacob van Dijck derwaerts te senden file 2482, folio 30
Jan. 15, 1678 Concept instructie voor d’Hr. ontfanger generael Willem van Outhoorn naar Bantam vervaerdigt geweest file 2482, folio 42-46
April 7, 1678 d’Heeren Willem van Outhoorn, Joannes Camphuys, Jacob Joritz Pits en Constantin Nobel hare promotie tot extra-ordinairis raden van India aengestelt file 2482, folio 203
April 12, 1678 d’Hr. Willem van Outhoorn, Joannes Camphuys, Jacob Joristz Pits en Constantin Nobel in rade van India geïntroduceert file 2482, folio 209
April 13, 1678 d’Hr. Willem van Outhoorn in plaets van d’Hr. Overwater de Raat van Justitie aanbevolen file 2482, folio 211
May 10, 1678 En soo mede d’Ed. heer Extra-Ordinair Raat Willem van Outhoorn tot kerckmeester over de kercken deser sadt file 2482, folio 303
May 29, 1678 d’Hr. Extra-Ordinair Raat Willem van Outhoorn als nogh mede de Raet van Justitie te laeten waernemen onder de caracter [van] vice-president file 2482, folio 357
Nov. 18, 1678 Crain Bissee op het pleyn van sijn logiement door d’Hr. Willem van Outhoorn over den Macassaren als opperbevelthebber geauthoriseert file 2483, folio 1046
Dec. 6, 1678 d’Hr. Extra-Ordinary Raat Willem van Outhoorn collonel over de Nederlandsche burgerije file 2483, folio 1147
April 21, 1679 De diaconye een tweede reekeningh te laten doen ten overstaen van d’Hr. extra ordinair raet Willem van Outhoorn file 2484, folio 242
Sept. 14, 1679 De Inlandse capiteynen door d’Hr. Ordinairy Raet Willem van Outhoorn als haer colonel te laten aenstreken om een goet getal arbeyders tot het graven der ringsloot te willen uytmaeken file 2485, folio 674
April 26, 1680 d’Heeren Balthasar Bort, Willem van Outhoorn en Joannes Camphuys tot commissaris over de saecken van China met den ambassadeur gestelt file 2486, folio 449
March 8, 1681 Den heer Willem van Outhoorn van ’t ontfangerschap ontslagen file 2488, folio 311