Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Guinea. We found 10 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 6, 1677 Resolutie over de besendinge uyt Banda na de kust van Nova Guinea file 2481, folio 601
June 18, 1679 De toght op Nova Guinea van den oppercoopman Joannes Keyts om de handel te ontdecken vrugteloos uytgevallen en 6 Nederlanders door de inwoonders vermoort file 2484, folio 430
April 1, 1694 Hebbende in de bogt van Guinea lange gesworven en gesuckelt file 2512, folio 279
June 17, 1700 Verschijninge van een Engels schip op Nova Guinea, desselfs bedrijf en vertrek file 2520, folio 305
Dec. 19, 1704 In Rade van India verstaan om nevenstaande redenen een besendinge naar Nova Guinea te doen ‘met het jagtje Geelvink’ file 2525, folio 844
Oct. 2, 1705 Meldende de laaste dat aldaar ten plaatse tijdinge was aangebragt van ’t jagtje de Geelvink en de chialoup de Craanvogel gedestineert na Nova Guinea file 2527, folio 873
Oct. 17, 1705 ’t Jagtje de Geelvink en patchiallang Nova Guinea waren na een penible reyse van de buyten cust van Nova Guinea reets aldaar aangekomen file 2527, folio 914-915
Oct. 20, 1705 ’t Jagtje de Geelvink en de patchiallang Nova Guinea arriveren uyt Banda, medebrengende vijf Inlanders van het land Nova Guinea file 2527, folio 923
Oct. 31, 1705 Per de patchiallang Nova Guinea afgevaardigt een brievje aan den commandeur Cnol en raad en de residerende plaatse langs Java’s Oostcust afgesonden file 2527, folio 958
Nov. 16, 1705 Per de patchiallang Nova Guinea een brievje van den commandeur Knol en en raad aangebragt file 2527, folio 1006