Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Jonker. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 12, 1665 [Versoeck van capitein Jonker om 20 rijxdaalders ter maent sonder kostgelt] file 2466, folio 123
Dec. 11, 1678 En van den capiteynen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1158-1159
July 7, 1679 De Amboinese soldaten onder capitein Joncker yder 4 rijxdaalders ’s maents toegeleyt file 2484, folio 481
Jan. 24, 1681 Resolutie om den capiteyn Jonker de premie van 3000 rijxdaalders over het gevangen nemen van Troenajaya goet te doen file 2488, folio 95
April 11, 1681 En capitein Jonker als tweede file 2489, folio 445
April 23, 1681 Den capitein Jonker verschijnt in vergaderingh en wert met een goude ketting en penning voor sijn diensten op Java’s Oostcust begiftight file 2489, folio 482-483
Oct. 31, 1682 Twee translaat briefjens van Abdul Rackkjem aen Capiteyn Jonker en Pangeran Nata Nagara geschreven file 2494, folio 2113
Oct. 31, 1682 Translaat relaas door den Keey Agus Ramus Radja aan den Capteyn Jonker op Bantam gedaan wegens het voorgevallene ontrent den vijand op Turtiassa file 2494, folio 2121-2150
Dec. 22, 1682 Translaatbriefje door Capiteyn Jonker van voor Tanara aen Sijn Edelheyt geschreven file 2494, folio 2427-2429
Dec. 22, 1682 Item translaat rapport door gemelte Capiteyn Jonker wegens Bantam en Tanara opgestelt file 2494, folio 2429-2439
Jan. 9, 1683 Capitein Jonker met de inlandsen magt Turtiassa geraseert hebbende, komt op Tancora file 2495, folio 52
Jan. 10, 1690 Besoigne over nog eenige geëxamineerde gevangens uyt den rebellen hoop van Jonker file 2506, folio 16
Feb. 28, 1690 Dispositie over eenige geëxamineerde gevangens uyt het gevolg van Jonker file 2506, folio 95
March 23, 1690 De rebellen van Jonkers aenhang Topma en Touago met 49 haerer complicen gemassacreert file 2506, folio 133
May 15, 1690 De 2 soonen van den gesneuvelden rebel Jonker van Manipa daermede weg gesonden file 2506, folio 217
May 25, 1690 Item het doodvonnis van den Raed van Justitie tegens 64 complicen van den rebel Joncker van Manipa file 2506, folio 230
Aug. 8, 1690 Besoigne over de gevangens uyt het gevolgh van Jonker file 2506, folio 350
Oct. 6, 1690 Dispositiën over eenige gevangene uyt het gevolg van den rebel Jonker file 2506, folio 472
Oct. 10, 1690 Dispositie over nog eenige gevangene uyt het gevolg van Jonker file 2506, folio 477
Oct. 10, 1690 ’t Land van de rebel Jonker op de Maronda en Dato Patootje op Rijswijk door heeren heemraden te laten verhuren file 2506, folio 477