Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is eyland Claas van Noord. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 28, 1661 Den koopman Dirk van Lier met de 3 schepen Buyenskercke, Goeree en Diemermeer na Japan file 2461, folio 271-272
April 14, 1667 Een briefjen uyt de Straet van de fluyt Diemermeer file 2470, folio 84
May 3, 1667 Diemermeer uyt het vaderlant file 2470, folio 106
May 24, 1667 Diemermeer nae Caliwongen file 2470, folio 119
June 19, 1667 Diemermeer van Caliwongen file 2470, folio 159
July 18, 1667 Diemermeer nae Chormandel om van daar nae Bengale te gaan file 2470, folio 181
Sept. 5, 1669 Diemermeer van Chormandel file 2472, folio 415
Jan. 7, 1670 Diemermeer en Elburgh na Amboina file 2473, folio 4-5
Sept. 5, 1670 Tijdingh uyt Banda, Diemermeer verongelukt file 2473, folio 322
Oct. 12, 1737 Ontfangst van een briefje van ’t uytkomend schip Diemermeer file 2568, folio 841
Oct. 15, 1737 Arrivement te deser rheede van Gasperdam en Diemermeer file 2568, folio 853-855
Oct. 15, 1737 Lading van ’t schip Diemermeer file 2568, folio 857
May 24, 1739 Een advis briefken van het uytkomend schip Diemermeer ontfangen file 2570, folio 306
June 1, 1739 Den boekhouder van het schip Diemermeer en een stuurman van Sara Jacoba komen aen de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2570, folio 319
June 9, 1739 Kort recit der reyse van het schip Diemermeer file 2570, folio 330
June 9, 1739 Lading van het schip Diemermeer file 2570, folio 333
Aug. 8, 1739 De scheepen Diemermeer en ’t Huys te Rijnsburg vertrecken van hier na Ceylon om te repatrieeren met schrijvens file 2570, folio 497
Aug. 8, 1739 Lading van ’t schip Diemermeer file 2570, folio 498
June 28, 1741 Een advisbriefje van ’t uytkomende schip Diemermeer ontfangen file 2572, folio 383
June 29, 1741 Arrivement van het uytkomende schip Diemermeer met vaderlandse en Caabse papieren file 2572, folio 385