Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Wateringen. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 3, 1703 Depêsche van de jagten Meydregt en Wateringen met een missive aan den directeur Jacob Pelgrom en raad in Bengale file 2524, folio 268
July 3, 1703 Ende die van ’t jagt Wateringen f. 383863:1:8,- file 2524, folio 270
Jan. 21, 1704 Arrivement van het jagt Wateringen uyt Bengale met een gemeene en aparte missive file 2525, folio 25
Jan. 21, 1704 Aangebragte coopmanschappen en goederen per ’t jagt Wateringen file 2525, folio 27
July 12, 1704 Specificatie der ladinge van voornoemde scheepen dewelcke genaamt sijnde Drie Kroonen, Nigtevegt, Wateringen, ’t Huys ter Boede, de Susanna, en ’t Huys te Haan file 2525, folio 360-363
July 20, 1705 Arrivement van de jagten Wateringen en den Eem te deser rheede file 2527, folio 629
Oct. 22, 1705 De scheepen Sirjansland, Wateringen en Ceulen vertrekken uyt dese rheede over Malacca naar Bengale file 2527, folio 929
Dec. 21, 1708 Arrivement van ’t schip Wateringen uyt ’t vaderland file 2532, folio 759
Dec. 22, 1708 Aangebragte manschap en lading per ’t jagt Wateringen file 2532, folio 761-762
Feb. 22, 1711 Komste van ’t schip Wateringen uyt het vaderland met 160 coppen file 2535, folio 176-178
May 23, 1711 Item van Wateringen, ’t Huys te Duynen, Schellenberg en Reynenburg voor alsboven file 2535, folio 385-387
Oct. 9, 1713 Arrivement van ’t schip Wateringen van Ceylon met de nevenstaande goederen file 2539, folio 850
May 21, 1714 Wateringen en Schoonewaal na Bengale file 2540, folio 548-549
May 21, 1714 Lading van Wateringen file 2540, folio 549-550
Dec. 12, 1714 Wateringen mede uyt Bengale file 2541, folio 1242
Dec. 12, 1714 Bengaalse lading van ’t schip Wateringen file 2541, folio 1243-1244
Dec. 18, 1714 Wateringen en Haringthuyn in plaats van Arion en Sanderhoef na ’t vaderland aangelegt file 2541, folio 1255
Jan. 23, 1715 ’t Retourschip Wateringen door het verlies van [...] na Bantam terug te keeren file 2542, folio 127