Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Vrijburgh. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 21, 1696 De schepen Keulen, Vrijburgh, en Cattendijcke tot de besendinge na ’t vaderlant aangelegt file 2516, folio 763
Feb. 14, 1699 Verseld van een notitie van eenige vragen aan de overheden van het schip Vrijburgh file 2519, folio 114
March 18, 1699 Verseld van de beantwoorde poincten door de overheden van het schip Vrijburgh file 2519, folio 218
April 14, 1699 Een briefje van Sirrebon ontfangen ten geleyde van eenige particuliere brieven comende van het schip Vrijburgh file 2519, folio 253
April 25, 1699 ’t Schip Vrijburgh ook uyt het vaderland voor de camer Zeeland sijnde vervallen geweest in de Bhay van Mauritius file 2519, folio 278-279
May 12, 1699 ’t Schip Vrijburgh nae Japan en de scheepen de Dry Cronen en Keulen na Persia en Souratta aangelegt file 2519, folio 324
June 20, 1699 Vertreck van de schepen Vrijburgh en Assendelft nae Japara met het geëligeert opperhooft Pieter de Vos file 2519, folio 412
May 8, 1701 Advys briefken van Bantam wegens de sobere staet van ’t schip Vrijburgh comende van Ceylon file 2521, folio 218
May 11, 1701 Retourneert den geweldige Wouter de Vries uyt de Straet Sunda en van het schip Vrijburgh met den capitein Hendrick Bekker file 2521, folio 222
May 13, 1701 ’t Freguat de Pool reverteert van het schip Vrijburgh uyt de Straet Sunda file 2521, folio 230
June 17, 1701 ’t Schip Vrijburgh na Java’s Oostcust en Nederlant om een peper lading na Bantam aangelegt file 2521, folio 308
June 25, 1701 Depeche van ’t schip Vrijburgh nae Japara met een missive aan den gesaghebber en raed file 2521, folio 319
Feb. 29, 1716 Lading van gemelte schip Vrijburgh file 2543, folio 189-190