Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Vosmaer. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 29, 1693 De schepen Vosmaer en Bantam hebben een ongelukkige reyse file 2510, folio 456-457
June 14, 1693 Inhalinge der gemelte twee heeren heden namiddagh met de schepen Bantam en Vosmaer uyt het vaderlant alhier gearriveert file 2510, folio 511
June 14, 1693 Idem van het schip Vosmaer[143] file 2510, folio 516-518
June 29, 1693 Vosmaer aangeleght na Persia en Suratte bij de drie ‘schepen Goudsteyn, Waddinqveen en Saemslagh van den 5e deser’ file 2511, folio 554
July 14, 1693 De opperhoofden van Vosmaer en Goudesteyn vrij gesproken over ’t aanlopen van St. Jago file 2511, folio 606
Dec. 2, 1694 Vroegh in den morgen vertrecken van dese rheede de retourscheepen de Koning William, Vosmaer, ’t Huys te Loo, Waddinxveen, de Crab, Meerensteyn, de Drijcroonen en ’s Lantswelvaren, onder den commandeur Reynier de Vos file 2513, folio 838-839
March 20, 1697 Tijding van ’t arrivement van de schepen ’t Huys de Duynen en Vosmaer uyt het vaderlant in de Straat Sunda file 2517, folio 235-236
March 22, 1697 Arrivement van ’t schip Vosmaer uyt ’t vaderlant voor de kamer Zeelant file 2517, folio 237
July 13, 1697 Vertrek van de schepen Oostsouburgh en Vosmaer na Persia tot de expeditie van den coning van Persia tegens de Arabieren file 2517, folio 523
Oct. 6, 1702 Een advys briefje van de overheden van het schip Vosmaer komende uyt het vaderland file 2523, folio 691
Oct. 10, 1702 Den geweldiger Wouter de Vries met de chialoup van de waterfiscaal uyt de Straat Sunda van het schip Vosmaer file 2523, folio 704
Oct. 13, 1702 Arrivement van ’t schip Vosmaer uyt ’t patria voor de camer Amsterdam file 2523, folio 708-709
Oct. 31, 1702 ’t Schip Vosmaer tot een vijfde retourschip voor Amsterdam aengelegt file 2523, folio 747
Dec. 1, 1702 Sullende ’t elfde, te weten Vosmaer, binnen 2 à 3 dagen volgen file 2523, folio 841
Dec. 3, 1702 Vertrek van het retourschip Vosmaer na het vaderlant file 2523, folio 849
June 10, 1706 Item de schepen de Liefde, Ellemeet, Vosmaer en Coning Carel den 3e deser arriveren uyt Souratta over Mallabaar te deser rheede file 2528, folio 264
July 7, 1710 De papieren van ’t schip Vosmaer komende van Persia uyt de Straat ontfangen file 2534, folio 362-363
July 12, 1710 Arrivement van Vosmaer uyt Persia over Mallabaer file 2534, folio 366
Aug. 6, 1710 Vertrek van het schip Vosmaer na Samarang over Tagal file 2534, folio 390
Aug. 21, 1711 Vosmaer van Tagal met de nevenstaande goederen file 2536, folio 679