Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Vosmaar. We found 84 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 10, 1694 Tijdinge van de comste van de schepen Waddinxveen, Vosmaar, Java, en de Crab van Ceylon file 2512, folio 295
July 23, 1694 Vertrek van ’t schip Vosmaar na Bantam om peper met een briefje[206] aan den commandeur Herman Dirksz. Wanderpoel en raat file 2513, folio 537
Aug. 5, 1694 Ladinge van Vosmaar file 2513, folio 566
Aug. 26, 1694 Vertrek van ’t schip Vosmaar na Bantam om een ladinge peper file 2513, folio 611
Sept. 10, 1694 Vosmaar van Bantam met een briefje[257] van den commandeur Herman Dirksz. Wanderpoel en raat file 2513, folio 639
Sept. 10, 1694 Ladinge van ’t schip Vosmaar file 2513, folio 639
Aug. 1, 1698 Arrivement van ’t schip Vosmaar van Cormandel met een missive van de heer Laurens Pit en den raad tot Nagapatnam file 2518, folio 475
Aug. 1, 1698 Ladinge van ’t schip Vosmaar file 2518, folio 475-476
Aug. 15, 1698 De schepen de Unie, Brandenburg, Vosmaar en Dregterland na ’t vaderland aangelegd file 2518, folio 497
Nov. 8, 1700 Aankomste van ’t schip Vosmaar uyt ’t patria en beschrijving der manschap op deselve bescheyden file 2520, folio 600-601
Dec. 18, 1700 ’t Retourschip Vosmaar en ’t fluytje de Boor erlangen hare depeche, d’eerste na ’t patria en d’andere na Cabo de Goede Hoop file 2520, folio 670
Dec. 19, 1700 De ladinge van ’t schip Vosmaar bedraagt f. 350103:3:8 file 2520, folio 672
Dec. 30, 1700 Advis van ’t passeren der retourschepen Vosmaar en Reygersdaal nae genoten verversing file 2520, folio 690
Dec. 12, 1702 Meldende dat de landsboot met verversinge ‘en runderbeesten’ na het retourschip Vosmaar afgevaardigt sijnde, vrugteloos weder terugge gekomen was file 2523, folio 893
Aug. 9, 1705 De scheepen de Lievde, Ellemeet, Reygersdaal, Vosmaar en Coning Carel vertrekken thans onder het gesag van d’Edelens De Boer en Six voormelt over Persia naar Souratta file 2527, folio 695
June 13, 1707 Arrivement van Vosmaar uyt Souratta file 2530, folio 413
June 19, 1707 ’t Schip Vosmaar en ’t galliot St. Jan vertrecken na Indermajoe ter bekruyssinge op de aldaar swervende Inlandse zeerovers file 2530, folio 426-427
June 25, 1707 De chialoup Europa en ’t schip Vosmaar arriveeren met twee dubbelde houtvlotten van Indramayoe file 2530, folio 426
July 19, 1707 Tot welke plaatse de scheepen Wassenaar en Vosmaar in compagnie mede sullen voortgaan file 2531, folio 516
Sept. 21, 1707 Vertrek der scheepen Cattendijk, de Spiegel, Ilpendam, Wassenaar en Vosmaar na Souratta file 2531, folio 659